FoxmindEd Birthday 🥳: -20% на усі курси менторингу та навчання на проєкті до 22.07.2024!
Дізнатися більше
04.10.2023
10 хвилин читання

Вступ до серіалізації та десеріалізації в Java 

Серіалізація та десеріалізація є важливими аспектами програмування, особливо в контексті збереження та передачі об’єктів між різними системами. У мові Java серіалізація та десеріалізація дають змогу перетворювати об’єкти на потік байтів і навпаки, що забезпечує їхнє збереження, передачу або відновлення.

Детально про серіалізацію в Java

Серіалізація в Java – це процес перетворення об’єкта на послідовність байтів, яку можна зберегти у файлі, передати мережею або зберегти в пам’яті. Серіалізація дає змогу зберегти стан об’єкта, включно з його полями та значеннями, і відновити об’єкт пізніше шляхом десеріалізації. У Java серіалізація забезпечується за допомогою інтерфейсу `Serializable`.

Процес серіалізації

Щоб серіалізувати об’єкт у Java, об’єкт має реалізовувати інтерфейс `Serializable`. Цей інтерфейс не містить жодних методів, але є маркером, що вказує на те, що об’єкт може бути серіалізовано. Процес серіалізації виконується з використанням класу `ObjectOutputStream`, який перетворює об’єкти в потік байтів.

Ось приклад коду, що демонструє процес серіалізації об’єкта:

```java

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

import java.io.ObjectOutputStream;

import java.io.Serializable;

public class SerializationExample {

public static void main(String[] args) {

     // Створення об'єкта для серіалізації

     Person person = new Person("John", 30);

     try {

         // Створення потоку виводу для запису в файл

         FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("person.ser");

          // Створення об'єктного потоку виводу для серіалізації об'єкта

         ObjectOutputStream objectOut = new ObjectOutputStream(fileOut);

         // Серіалізація об'єкта

         objectOut.writeObject(person);

         // Закриття потоків

         objectOut.close();

         fileOut.close();

         System.out.println("Об'єкт успішно серіалізовано");

     } catch (IOException e) {

            e.printStackTrace();

     }

}

}

class Person implements Serializable {

private String name;

private int age;

public Person(String name, int age) {

     this.name = name;

     this.age = age;

}

}

```

У цьому прикладі створюється об’єкт `Person` і серіалізується у файл “person.ser”. Зверніть увагу, що клас `Person` реалізує інтерфейс `Serializable`.

Важливо зазначити, що не всі типи об’єктів можуть бути серіалізовані. Деякі типи, такі як потоки, сокети або нитки, не є серіалізованими через свою природу. Також може виникнути проблема серіалізації, якщо клас об’єкта змінюється після його серіалізації, що може призвести до помилок під час десеріалізації.

Детально про десеріалізацію в Java

Десеріалізація в Java – це процес відновлення об’єкта із серіалізованого стану. Під час десеріалізації серіалізований потік байтів перетворюється назад в об’єкт зі збереженням його стану, полів і значень. Десеріалізація дає змогу відновити об’єкт, збережений у файлі, переданий мережею або збережений у пам’яті.

Готові зануритися у світ програмування, але не знаєте, з чого почати? FoxmindEd допоможе вам швидко опанувати основи та підготуватися до менторингу просто всередині компанії.


Що таке курс Java Start від FoxmindEd?

✔ Надійний старт: Ми надаємо лише необхідні базові знання, уникаючи зайвої інформації.

✔ Швидке навчання: Курс можна пройти всього за 1-2 тижні.

✔ Якість коштує дорожче: Наші курси дорожчі за конкурентів, але це гарант якості.


Для кого підходить курс Java Start?

  • Тим, хто планує долучитися до менторингу, але не має досвіду в Java.
  • Людям з упевненим володінням комп’ютером і англійською на рівні читання.

👆👆👆

Процес десеріалізації

Для десеріалізації об’єкта в Java необхідно виконати такі кроки:

  • Створення потоку введення. Для читання серіалізованих даних необхідно створити об’єкт класу `ObjectInputStream`. Він служить для зчитування потоку байтів і перетворення їх назад в об’єкти.
  • Читання об’єкта з потоку. Для десеріалізації об’єкта викликається метод `readObject()` об’єкта `ObjectInputStream`. Цей метод повертає відновлений об’єкт, який потрібно привести до відповідного типу.
  • Закриття потоку. Після завершення десеріалізації необхідно закрити потік введення, викликавши метод `close()` об’єкта `ObjectInputStream`.

Ось приклад коду, що демонструє процес десеріалізації об’єкта:

```java

import java.io.FileInputStream;

import java.io.IOException;

import java.io.ObjectInputStream;

import java.io.Serializable;

public class DeserializationExample {

public static void main(String[] args) {

     try {

         // Створення потоку введення для читання з файлу

         FileInputStream fileIn = new FileInputStream("person.ser");

         // Створення об'єктного потоку введення для десеріалізації об'єкта

         ObjectInputStream objectIn = new ObjectInputStream(fileIn);

         // Десеріалізація об'єкту

         Person person = (Person) objectIn.readObject();

         // Закриття потоків

            objectIn.close();

            fileIn.close();

             System.out.println("Об'єкт успішно десеріалізовано");

            System.out.println("Ім'я: " + person.getName());

            System.out.println("Вік: " + person.getAge());

     } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {

            e.printStackTrace();

     }

}

}

class Person implements Serializable {

private String name;

private int age;

public Person(String name, int age) {

     this.name = name;

     this.age = age;

}

  public String getName() {

     return name;

}

public int getAge() {

     return age;

}

}

```

У цьому прикладі відбувається читання об’єкта з файлу “person.ser” і його десеріалізація в об’єкт `Person`. Ми можемо отримати доступ до полів об’єкта, щоб перевірити, що відновлення пройшло успішно.

Обробка винятків

Під час десеріалізації необхідно враховувати можливі виняткові ситуації, які можуть виникнути. Наприклад, якщо клас об’єкта, який ми намагаємося десеріалізувати, не знайдено в classpath, буде викинуто виняток `ClassNotFoundException`. Також може виникнути виняток `IOException`, якщо відбуваються проблеми з читанням із потоку або файлом.

Приклади коду: як провести серіалізацію і десеріалізацію

Приклад серіалізації об’єкта в Java:

```java

import java.io.*;

public class SerializationExample MyClass obj = new MyClass("Hello, World!", 42);

        try {

         // Створення файлу для збереження серіалізованого об'єкту

         FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("object.ser");

            ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut);

         // Серіалізація об'єкту

         out.writeObject(obj);

         // Закриття потоків

         out.close();

         fileOut.close();

         System.out.println("Об'єкт успішно серіалізовано");

     } catch (IOException e) {

            e.printStackTrace();

     }

}

}

```

Приклад десеріалізації об’єкта в Java:

```java

import java.io.*;

public class DeserializationExample {

public static void main(String[] args) {

     // Відновлення об'єкта із серіалізованого стану

     MyClass obj = null;

     try {

         // Читання серіалізованого об'єкта з файлу

         FileInputStream fileIn = new FileInputStream("object.ser");

         ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fileIn);

                // Десеріалізація об'єкту

         obj = (MyClass) in.readObject();

               // Закриття потоків

         in.close();

         fileIn.close();

           System.out.println("Об'єкт успішно десеріалізовано");

     } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {

            e.printStackTrace();

     }

     // Використання відновленого об'єкту

     if (obj != null) {

         System.out.println("Отримане повідомлення: " + obj.getMessage());

         System.out.println("Отримане число: " + obj.getNumber());

     }

}

}

```

Розгляд важливості серіалізації та десеріалізації в програмуванні

Серіалізація та десеріалізація відіграють важливу роль у програмуванні та мають безліч практичних застосувань. Ось кілька причин, чому розуміння серіалізації та десеріалізації важливе для Java-програміста.

1. Збереження стану об’єктів. Серіалізація дозволяє зберігати стан об’єктів у вигляді потоку байтів. Це корисно, коли потрібно зберегти дані у файл або передати їх мережею для подальшого використання або відновлення. Наприклад, серіалізація може бути використана для збереження прогресу гри, збереження стану сесії у веб-додатку або збереження даних на диск.

2. Взаємодія між додатками. Серіалізація та десеріалізація дають змогу передавати об’єкти між різними додатками та системами. Це особливо корисно в розподілених системах, де об’єкти можуть бути передані через мережу для обміну даними між різними компонентами програми. Наприклад, серіалізація може використовуватися для передачі об’єктів між клієнтом і сервером у клієнт-серверних додатках.

Serialization process

3. Реалізація віддаленої взаємодії. Серіалізація дозволяє реалізовувати віддалену взаємодію між віддаленими об’єктами. Це дозволяє викликати методи віддалених об’єктів і передавати дані між клієнтом і сервером, необхідні для виконання віддалених операцій. Наприклад, серіалізація використовується в Java RMI (Remote Method Invocation) для передавання параметрів методів і значень, що повертаються, між віддаленими об’єктами.

4. Кэширование данных. Сериализация может быть использована для кэширования данных. Когда объект сериализуется, его состояние сохраняется в виде потока байтов, который может быть сохранен в кэше. При необходимости объект может быть восстановлен из кэша путем десериализации, что может значительно улучшить производительность приложения. Например, сериализация может использоваться для кэширования результатов вычислительно сложных операций или запросов к базе данных.

5. Реалізація механізмів збереження та відновлення. Серіалізація може бути використана для реалізації механізмів збереження та відновлення додатків. Наприклад, додаток може серіалізувати стан перед закриттям і зберігати його у файл. Під час наступного запуску додаток може десеріалізувати збережений стан і відновити його, що дозволяє користувачам продовжити роботу з місця, де вони зупинилися.

📢 Підпишись на наш Ютуб-канал! 💡Корисні відео для програмістів вже чекають на тебе!

🔍 Обери свій курс програмування! 🚀 Шлях до кар’єри програміста починається тут!

Безпека та продуктивність під час роботи із серіалізацією та десеріалізацією

Під час роботи із серіалізацією та десеріалізацією важливо враховувати питання безпеки та продуктивності. Неконтрольована десеріалізація може призвести до вразливостей безпеки, тому рекомендується перевіряти та перевіряти серіалізовані дані перед їхньою десеріалізацією.

Щодо продуктивності, серіалізація та десеріалізація можуть бути ресурсомісткими операціями, особливо для великих об’єктів або під час роботи з мережею, тож слід звертати увагу на ефективне використання цих процесів.

Висновок: важливість розуміння серіалізації та десеріалізації для Java-програміста 

Серіалізація та десеріалізація є важливими концепціями в Java. Розуміння процесів збереження та передачі об’єктів дає змогу розробникам ефективно працювати з об’єктами, зберігати та відновлювати їхній стан, а також забезпечувати взаємодію між додатками. Крім того, знання безпеки та продуктивності під час роботи із серіалізацією та десеріалізацією є важливим аспектом розроблення безпечних та ефективних додатків мовою Java.

FAQ
Що таке серіалізація в Java?

Серіалізація - це процес перетворення об'єкта в потік байтів, щоб його можна було зберегти у файлі, базі даних або передати через мережу.

Як серіалізувати об'єкт у Java?

Для серіалізації об'єкта він повинен реалізовувати інтерфейс Serializable. Потім ви можете використовувати ObjectOutputStream для збереження об'єкта у файл або інший потік.

Що таке UID серіалізації і навіщо він потрібний?

UID (або serialVersionUID) - це унікальний ідентифікатор версії серіалізованого класу. Він використовується для забезпечення сумісності між різними версіями класу під час десеріалізації.

Чи статичні поля класу можуть бути серіалізовані?

Ні, статичні поля належать класу, а не об'єкту, і тому вони не беруть участі в процесі серіалізації.

Що таке transient у контексті серіалізації?

Якщо поле позначено як transient, воно буде пропущено під час серіалізації. Це корисно, якщо у вас є поля, які не повинні бути збережені або передані.

Що таке зовнішня серіалізація?

Зовнішня серіалізація дає змогу вам контролювати процес серіалізації та десеріалізації, реалізуючи інтерфейс Externalizable замість Serializable.

📜 Готові дізнатися більше про серіалізацію в Java? Не соромтеся ставити запитання чи ділитися коментарями нижче! 🧐💬

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів