04.10.2023
9 хвилин читання

Цикли в мові програмування Java 

Цикли – одна з найважливіших конструкцій у мові програмування Java. Вони дають нам змогу виконувати повторювані операції та керувати потоком виконання програми. Цикли дають змогу автоматизувати завдання, які вимагають багаторазового повторення одних і тих самих дій.

У цій статті ми розглянемо цикли java, їхні особливості та способи використання. Ми вивчимо цикли `for`, `while` і `do-while`, а також навчимося застосовувати оператори `break` і `continue` для більш точного контролю виконання циклів.

Розуміння роботи та використання циклів у Java є ключовою навичкою для кожного програміста, що дає змогу створювати ефективний код, який можна легко прочитати. У цій статті ми розглянемо, як цикли можуть спростити розробку програм.

Цикли в мові Java: що це таке і як застосовується 

Цикли в мові програмування Java являють собою механізми, які дають змогу повторювати певні операції або блоки коду кілька разів. Вони надають спосіб автоматизувати ітеративні дії та контролювати потік виконання програми.

Цикли використовуються в програмуванні для розв’язання задач, що вимагають повторення однієї або декількох операцій певну кількість разів або до виконання певної умови.

Готові поринути у світ програмування, але не знаєте, з чого почати? FoxmindEd пропонує швидкий та якісний старт!

⭐️ Переваги FoxmindEd Java Start:

 • 📚 Короткий курс: Ми надаємо тільки необхідні базові знання.
 • ⏰ Швидко й ефективно: Курс можна пройти всього за 1-2 тижні.
 • 💼 Готовність до курсу менторингу Java Spring

Також курси доступні за напрямками Java, C#, Python і JavaScript, а також спеціалізовані курси Java Tools і Завдання перед менторингом.

👩‍💻 Для кого підходить курс Java Start?

 • Для новачків, готових почати свій шлях у програмуванні.
 • Для тих, хто хоче швидко опанувати основи.

🔼🔼🔼

Цикл for у Java: огляд, приклади коду

Цикл `for` є одним із найбільш часто використовуваних циклів у мові програмування Java. Він надає зручний спосіб для повторення операцій, таких як обхід елементів масиву або виконання певної кількості ітерацій. Синтаксис циклу `for` виглядає наступним чином:

```java

for (ініціалізація; умова; ітерація) {

// код, що виконується всередині циклу

}

```

Тут 

 • `ініціалізація` – це блок коду, який виконується один раз перед початком циклу. У цьому блоці зазвичай відбувається ініціалізація змінних, які будуть використовуватися в циклі.
 • `умова` – це логічний вираз, який перевіряється перед кожною ітерацією циклу. Якщо умова істинна, цикл продовжує виконуватися, якщо умова хибна, цикл завершується.
 • `ітерація` – це блок коду, який виконується після кожної ітерації циклу. Зазвичай у цьому блоці відбувається зміна значень змінних для контролю поведінки циклу.

Ось приклад використання циклу `for` для виведення чисел від 1 до 5:

```java

for (int i = 1; i <= 5; i++) {

System.out.println(i);

}

```

У цьому прикладі змінна `i` ініціалізується значенням 1. Умова `i <= 5` перевіряється перед кожною ітерацією, і цикл триває, поки `i` не перевищить значення 5. Після кожної ітерації значення `i` збільшується на 1.

Цикл `for` надає більш компактний і виразний спосіб для виконання ітерацій і контролю повторюваних операцій у мові Java. Він широко застосовується програмістами для розв’язання різних завдань, пов’язаних з обробкою даних і керуванням потоком виконання програми.

Цикл while у Java: огляд, приклади коду

Цикл `while` є одним з основних циклів у мові програмування Java, який дає змогу виконувати повторювані операції доти, доки задана умова залишається істинною. Цей цикл має гнучкий синтаксис, який дозволяє легко адаптувати його під різні ситуації;

Синтаксис циклу `while` виглядає таким чином:

```java

while (умова) {

// код, що виконується всередині циклу

}

```

Тут `умова` являє собою логічний вираз, який перевіряється перед кожною ітерацією циклу. Якщо умова залишається істинною, код усередині циклу виконується, а за хибної умови цикл завершується.

Ось приклад використання циклу `while` для виведення чисел від 1 до 5:

```java

int i = 1;

while (i <= 5) {

System.out.println(i);

i++;

}

```

У цьому прикладі змінна `i` ініціалізується значенням 1. Доки умова `i <= 5` залишається істинною, код усередині циклу виконуватиметься. Після кожної ітерації значення змінної `i` збільшується на 1.

Цикл `while` є корисним інструментом, особливо коли кількість ітерацій заздалегідь невідома або залежить від зовнішніх умов. Він дає змогу гнучко контролювати виконання операцій та організовувати повторювані дії в програмі.

Використання циклу `while` вимагає уважності, щоб уникнути можливості потрапляння в нескінченний цикл. Необхідно переконатися, що умова циклу буде хибною в певний момент, щоб уникнути зациклення програми.

Загалом, цикл `while` є потужним інструментом програмування, який дає змогу ефективно керувати повторюваними операціями в Java і застосовується в різних ситуаціях для досягнення потрібної функціональності та логіки програми.

Цикл do-while в Java: огляд, приклади коду

Цикл `do-while` у мові програмування Java надає можливість виконати операції хоча б один раз, а потім продовжити виконання залежно від заданої умови. Синтаксис циклу `do-while` виглядає таким чином:

```java

do {

// код, що виконується всередині циклу

} while (умова);

```

Тут:

 • `код` – це блок операцій, який буде виконано хоча б один раз.
 • `умова` – це логічний вираз, що перевіряється після кожної ітерації циклу. Якщо умова істинна, цикл продовжує виконання; якщо умова хибна, цикл завершується.

Ось приклад використання циклу `do-while` для виведення чисел від 1 до 5:

```java

int i = 1;

do {

 System.out.println(i);

i++;

} while (i <= 5);

```

У цьому прикладі спочатку виконується блок коду всередині циклу, а потім перевіряється умова `i <= 5`. Якщо умова істинна, цикл продовжує виконання. Після кожної ітерації значення `i` збільшується на 1.

Цикл `do-while` корисний, коли необхідно виконати операції хоча б один раз, навіть якщо умова хибна з самого початку.

Розуміння “вічного” циклу та його запобігання

“Вічний” цикл, також відомий як нескінченний цикл, – це цикл, який виконується нескінченно без переривання. Він може виникнути, коли умова циклу завжди істинна або коли відсутній код, який змінює умову циклу для виходу з нього.

Ось приклад “вічного” циклу:

```java

while (true) {

// код, що виконується всередині циклу

}

```

У цьому прикладі умова `true` завжди істинна, тому цикл виконуватиметься нескінченно. Нескінченні цикли небажані, оскільки вони можуть призвести до зависання програми або споживання великої кількості ресурсів.

Для запобігання “вічного” циклу важливо переконатися, що умова циклу зрештою стане хибною або що в циклі є код, який змінює умову для виходу з циклу.

Вкладені цикли в Java: що це таке і як їх використовувати

Вкладені цикли в Java – це цикли, які містяться всередині інших циклів. Вони дають змогу виконати повторювані операції всередині інших повторюваних операцій. Вкладені цикли особливо корисні під час роботи з багатовимірними структурами даних, такими як двовимірні масиви.

Приклад вкладених циклів:

```java

for (int i = 1; i <= 3; i++) {

for (int j = 1; j <= 3; j++) {

 System.out.println("i: " + i + ", j: " + j);

}

}

```

У цьому прикладі зовнішній цикл `for` виконується тричі, а внутрішній цикл `for` виконується тричі для кожної ітерації зовнішнього циклу. У результаті будуть виведені всі комбінації значень `i` і `j` від 1 до 3.

Вкладені цикли можуть бути використані для обробки складних структур даних, маніпуляцій з матрицями, пошуку тощо.

Приклади використання циклів для вирішення практичних завдань

Цикли дають змогу програмістам ефективно обробляти завдання, що повторюються, і контролювати потік виконання програми. Вони дають змогу автоматизувати ітеративні операції, обробляти великі обсяги даних і розв’язувати різноманітні задачі, пов’язані з повторенням і обробкою інформації.

Loops in Java

Цикли в мові програмування Java використовуються для розв’язання різних завдань, включно з ними:

 • Обхід елементів масиву або колекції. Цикли дозволяють перебирати елементи масивів або колекцій і виконувати операції з кожним елементом. Наприклад, можна використовувати цикл for для обчислення суми елементів масиву або для пошуку певного значення в колекції.
 • Введення та обробка даних. Цикли можуть використовуватися для повторного введення та обробки даних від користувача, поки не буде досягнуто певної умови. Наприклад, можна використовувати цикл while для повторного запиту введення пароля, поки не буде введено правильний пароль.
 • Генерація числової послідовності. Цикли можуть використовуватися для генерації числових послідовностей або виконання певних операцій у певному діапазоні. Наприклад, можна використовувати цикл for для генерації чисел від 1 до 10 або для виконання певної дії певну кількість разів.
 • Пошук та обробка умов. Цикли дають змогу виконувати пошук і обробку певних умов у даних. Наприклад, можна використовувати цикл while для пошуку першого зустрінутого елемента в масиві, що задовольняє певній умові.
 • Обробка файлів і баз даних. Цикли можуть використовуватися для обробки даних із файлів або баз даних. Наприклад, можна використовувати цикл while для читання рядків із текстового файлу або для отримання та обробки записів із бази даних.
 • Робота з безліччю об’єктів. Цикли дозволяють виконувати операції з кожним об’єктом у колекції або масиві. Наприклад, можна використовувати цикл for-each для виведення всіх елементів списку або для виклику певного методу для кожного об’єкта в масиві.

📢 Підпишись на наш Ютуб-канал! 💡Корисні відео для програмістів вже чекають на тебе!

🔍 Обери свій курс програмування! 🚀 Шлях до кар’єри програміста починається тут!

Важливо використовувати цикли з обережністю, щоб уникнути можливості потрапляння в нескінченні цикли, коли код продовжує виконуватися нескінченно. Необхідно переконатися, що умови циклу коректно налаштовані і що цикли завершуватимуться в певний момент.

Переривання циклу за допомогою оператора break

Оператор `break` у мові програмування Java використовується для переривання виконання циклу і виходу з нього достроково. Він може бути корисним, коли потрібно завершити цикл, коли певна умова виконана, або коли досягнуто певного стану програми.

Приклад використання оператора `break`:

```java

for (int i = 1; i <= 10; i++) {

if (i == 5) {

  break;

}

 System.out.println(i);

}

```

У цьому прикладі цикл `for` виконується від 1 до 10, але за `i`, що дорівнює 5, оператор `break` перериває виконання циклу і програма виходить із нього. У результаті будуть виведені числа від 1 до 4.

Оператор `break` також може бути використаний для переривання вкладених циклів, якщо необхідно вийти з декількох рівнів циклу відразу.

Висновок: важливість розуміння роботи циклів у Java

Цикли відіграють важливу роль у мові програмування Java і є потужним інструментом для виконання повторюваних операцій.

Розуміння роботи циклів у Java та вміння правильно використовувати їх допоможе вам створювати ефективні та гнучкі програми цією мовою програмування.

FAQ
Які основні типи циклів існують у Java?

У Java є три основні типи циклів: for, while і do-while.

У чому різниця між циклами while та do-while?

Основна відмінність полягає в тому, що в циклі while умова перевіряється перед виконанням тіла циклу, а в do-while - після.

Як використовувати цикл для обходу масиву?

Ви можете використовувати стандартний цикл for з індексом або покращений цикл for-each для обходу кожного елемента масиву.

Що таке безкінечний цикл?

Нескінченний цикл - це цикл, який ніколи не завершується через те, що його умова завжди істинна.

Як перервати виконання циклу?

Ви можете використовувати оператор break для негайного виходу з циклу.

Що робить оператор continue у циклі?

Оператор continue пропускає поточну ітерацію циклу і переходить до наступної.

🚀 Розберемося разом у циклах у Java? Ваші запитання та коментарі чекаємо внизу! 💡

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів