FoxmindEd Birthday 🥳: -20% на усі курси менторингу та навчання на проєкті до 22.07.2024!
Дізнатися більше
28.06.2024
9 хвилин читання

Метрики, які дійсно важливі для тестування

Оцінка роботи тестувальників відіграє ключову роль у розробці якісного програмного продукту. Тестування продукту дає змогу виявляти помилки, дефекти та недоліки, які можуть негативно позначитися на користувацькому досвіді та репутації компанії. Тестувальники є тими, хто буквально “задає тон” якості продукту, забезпечуючи його повноцінну роботу і безпеку використання.

Оцінювання роботи тестувальників допомагає виявити їхні сильні сторони, визначити сфери для поліпшення і розвитку. Значимість цього процесу полягає не тільки у виявленні дефектів, а й у пошуку способів підвищення ефективності тестування. Регулярне оцінювання дає змогу виявити проблемні моменти в роботі тестувальників, забезпечує конструктивний зворотний зв’язок і сприяє професійному зростанню кожного учасника команди.

Саме завдяки оцінці роботи тестувальників вдається підвищити якість продукту, зменшити вірогідність виникнення серйозних помилок у роботі, знизити ризики та покращити користувацьке враження від використання програмного продукту. Тестувальники стають невід’ємною частиною команди розробки, яка відіграє важливу роль у досягненні успіху проєкту та задоволенні потреб клієнтів;

🌟 Приєднуйтесь до нашого курсу QA Automation і станьте професіоналом у забезпеченні якості коду на всіх етапах розробки!
Дізнатись більше

Кількісні метрики

Кількісні метрики в галузі тестування дають змогу об’єктивно оцінити ефективність процесу тестування і якість розроблюваного програмного продукту. Розглянемо кілька ключових кількісних показників, які використовуються для аналізу роботи тестувальників:

 1. Кількість виявлених багів (дефектів). Цей показник відображає не тільки активність і глибину проведення тестування, а й якість роботи тестувальників. Що більше багів виявлено та виправлено на ранніх етапах розроблення, то вища ймовірність випуску стабільної та безпечної версії продукту.
 2. Покриття тестами. Цей показник показує, наскільки всі функції та можливості продукту покриваються тестовими сценаріями. Що вище покриття тестами, то менша ймовірність пропуску критичних помилок і недоробок під час розгортання продукту.
 3. Швидкість обробки помилок. Цей показник відображає здатність команди тестування швидко реагувати на виявлені баги, передавати інформацію розробникам і контролювати процес виправлення. Висока швидкість опрацювання помилок дає змогу прискорити цикл розроблення та досягти швидших релізів.

Кількісні метрики важливі для аналізу результатів тестування, визначення рівня якості продукту і виявлення вузьких місць у процесі розробки. Вони допомагають керівникам і керівникам ухвалювати обґрунтовані рішення, покращувати процеси роботи та підвищувати ефективність діяльності команди тестування.

оценка работы тестировщика

Якісні метрики 

Якісні метрики в галузі тестування не обмежуються лише кількістю виявлених багів і покриттям тестами. Незамінними інструментами під час оцінювання процесу тестування є і більш тонкі, але не менш значущі показники, такі як якість баг-репортів і здатність до взаємодії в команді.

Якість баг-репортів відіграє ключову роль в ефективності роботи тестувальників. Чіткість, повнота інформації, репродукція кроків відтворення проблеми – усе це важливі аспекти опису помилок. Недостатньо просто виявити баг, необхідно надати розробникам достатньо інформації для розуміння проблеми та її виправлення. Якісні баг-репорти скорочують час на діагностику проблеми та сприяють її швидшій корекції.

Здатність до взаємодії в команді – також важливий фактор успішного тестування. Тестувальники часто взаємодіють із розробниками, менеджерами, аналітиками та іншими учасниками процесу розробки. Уміння конструктивно обговорювати проблеми, вибудовувати ефективну взаємодію з колегами, брати участь у спільному розв’язанні завдань – усе це формує позитивний атмосферний клімат у команді та сприяє підвищенню продуктивності.

Розуміння та оцінка цих менш очевидних, але важливих якісних метрик дають змогу побачити повнішу картину щодо якості роботи тестувальників, оцінити їхній внесок у процес розроблення та ефективніше керувати командою тестування. Зрештою це сприяє підвищенню якості продукту і зміцненню позицій компанії на ринку.

Метрики на основі цілей проєкту

Метрики відіграють важливу роль в оцінці ефективності проєкту, але для того, щоб оцінка була максимально релевантною, необхідно адаптувати метрики під конкретні цілі та завдання проєкту. Кожен проєкт має свої унікальні особливості та цілі, тому підхід до вибору метрик має бути індивідуальним і диференційованим.

Першим кроком є визначення цілей проєкту. Чітке визначення цілей дасть змогу вибрати найбільш підходящі метрики, які відображатимуть реалізацію поставлених цілей. Наприклад, якщо мета проєкту полягає у збільшенні конверсії на сайті, то метриками можуть бути кількість нових користувачів, час перебування на сайті, конверсійні воронки та інші.

Далі слід адаптувати метрики під конкретні завдання проєкту. Наприклад, якщо завданням є поліпшення користувацького досвіду, то метриками можуть бути показники задоволеності користувачів, час відповіді на звернення, кількість помилок в інтерфейсі тощо.

Необхідно також враховувати контекст проєкту, особливості галузі, основні конкурентні переваги компанії та інші фактори. Наприклад, для одного проєкту важливими метриками можуть бути показники зростання продажів, а для іншого – рівень задоволеності клієнтів.

Вибір найбільш релевантних метрик під конкретні цілі та завдання проєкту є ключовим елементом успішного оцінювання та управління проєктом. Адаптовані метрики допоможуть не тільки контролювати хід виконання завдань, а й ухвалювати обґрунтовані рішення для поліпшення результатів проєкту загалом.

Інтерв’ю з професіоналами

Інтерв’ю з досвідченими керівниками QA і тестувальниками може представити цінну інформацію про те, які метрики вважаються найбільш важливими в галузі тестування. Давайте представимо деякі думки і досвід фахівців.

Інтерв’ю з керівником QA:

 • Запитання: Які метрики ви вважаєте найважливішими для оцінювання ефективності процесу тестування?
 • Відповідь: Я вважаю, що однією з ключових метрик є покриття тестами. Важливо враховувати як загальне покриття тестами, так і покриття конкретних функціональних і нефункціональних вимог. Також важливими метриками є частота виявлення дефектів, час відповіді на баг-репорти та рівень задоволеності користувача кінцевим продуктом.

Інтерв’ю з досвідченим тестувальником:

 • Запитання: Які метрики ви вважаєте найбільш інформативними під час оцінювання якості тестування?
 • Відповідь: Я вважаю, що для мене важливими метриками є не тільки кількість виявлених багів, а й їхня якість. Тобто, як детально і точно описані баг-репорти, а також час їх вирішення. Крім того, під час оцінювання якості тестування корисно враховувати ефективність використання автоматизації, наприклад, відсоток автоматизованих тестів і їхню стабільність.

Цікаво зауважити, що думки фахівців можуть різнитися залежно від специфіки проєкту і компанії, тому важливо адаптувати вибір метрик під конкретні цілі та завдання проєкту.

Інструменти для відстеження та аналізу

Існує безліч програмних рішень, які допомагають відстежувати й аналізувати продуктивність тестувальників. Один із таких інструментів – TestRail. TestRail дає змогу створювати, організовувати та відстежувати тестові випадки, а також генерувати звіти про виконані тести та виявлені помилки. Завдяки цьому інструменту можна ефективно керувати процесом тестування та аналізувати результати для подальшого поліпшення якості продукту.

Ще одним популярним інструментом є HP ALM (Application Lifecycle Management). HP ALM надає широкі можливості для планування, відстеження та управління тестуванням проєктів. З його допомогою можна створювати тестові плани, звіти, аналізувати покриття тестами та багато іншого.

Вибір конкретного інструменту залежить від потреб і особливостей проєкту, тому рекомендується провести ретельне порівняння і вибрати той, який найкраще відповідає завданням вашої команди.

Проблеми та підводні камені оцінювання роботи

Оцінка роботи тестувальників є важливим етапом у процесі розробки програмного продукту, проте вона не позбавлена складнощів і підводних каменів. Один з основних викликів – це об’єктивність оцінки. Кожен тестувальник має свої сильні та слабкі сторони, і знайти баланс між ними під час оцінювання їхньої роботи може бути непросто.

Іншою проблемою є визначення критеріїв успішності роботи тестувальника. Які саме показники та метрики слід використовувати для досить точного оцінювання якості роботи? Деякі аспекти роботи тестувальника, як-от його внесок у виявлення критичних помилок або участь у розробленні тестових сценаріїв, можуть бути важко вимірюваними і підлягати особистому тлумаченню.

Також варто враховувати, що оцінка роботи тестувальників не має бути ізольованою – вона має поєднуватися із загальною стратегією управління якістю продукту та взаємодією з іншими членами команди розробки. Важливо пам’ятати, що оцінювання – це не тільки інструмент контролю, а й стимул для розвитку навичок і професійного зростання.

Підпишіться на наш Ютуб-канал! Корисні відео для програмістів чекають на вас! YouTube
Оберіть свій курс програмування! Шлях до кар’єри програміста починається тут! Подивитись

Рекомендації щодо поліпшення оцінювання роботи тестувальників

Для поліпшення оцінки роботи тестувальників є кілька практичних рекомендацій, які можуть допомогти керівникам і HR-фахівцям у цьому процесі. Важливо враховувати специфіку роботи тестувальників і застосовувати підходи, що сприятимуть об’єктивній і справедливій оцінці:

 1. Визначте чіткі та конкретні критерії оцінювання. Розробіть списки компетенцій і ключових навичок, які вимагаються від тестувальників, і використовуйте їх як основу для оцінки роботи.
 2. Забезпечте зворотний зв’язок. Регулярні розмови про виконану роботу, обговорення успіхів і труднощів допоможуть краще зрозуміти потреби та прогрес кожного тестувальника.
 3. Використовуйте різноманітні методи оцінювання. Крім традиційних оціночних форм, можна застосовувати тестові завдання, самооцінку, peer-review та інші методики для отримання всебічної картини про роботу співробітників.
 4. Підтримуйте професійний розвиток. Надання можливостей для навчання, участі в майстер-класах і конференціях сприяє підвищенню кваліфікації та мотивації тестувальників.
 5. Використовуйте об’єктивні дані. Автоматизовані інструменти відстеження роботи, аналіз метрик ефективності тестування та інші інструменти допоможуть зробити оцінку більш об’єктивною та інформативною.

Дотримання цих рекомендацій допоможе поліпшити процес оцінювання роботи тестувальників і забезпечити розвиток команди загалом.

Висновок

У динамічному середовищі IT, де технології постійно розвиваються, методики оцінювання роботи тестувальників відіграють особливо важливу роль. Підсумки оцінювання допомагають виявити успішні практики та проблемні моменти в роботі команди тестувальників, що дає змогу оптимізувати процеси та підвищити якість продукту.

Але, статичні методики оцінки можуть стати застарілими та неефективними в IT-середовищі, що швидко змінюється. Тому важливо постійно розвивати методики оцінювання, враховуючи новітні тренди та технології, а також адаптувати їх під конкретні потреби команди та продукту.

Динамічне середовище IT вимагає гнучкості, інновацій та постійного навчання. Тому продовження розвитку методик оцінювання стає ключовим аспектом успішної роботи команди тестувальників. Лише оновлені та адаптовані методики зможуть забезпечити ефективне оцінювання роботи фахівців і допомогти їм досягти нових висот у своїй професійній діяльності!

FAQ
Які критерії важливі під час оцінювання роботи тестувальника?

Важливо оцінювати кількість знайдених і виправлених помилок, глибину і повноту тестового покриття, а також дотримання термінів.

Як виміряти ефективність тестування?

Ефективність можна виміряти за кількістю виявлених критичних помилок, часом, витраченим на тестування, і впливом тестування на загальну якість продукту.

Які методи оцінювання якості роботи тестувальника існують?

Методи включають рев'ю коду, аналіз звітів про тестування, зворотний зв'язок від команди розробки та користувачів.

Що включати до звіту про роботу тестувальника?

У звіті мають бути вказані типи проведених тестів, знайдені помилки, рекомендації щодо поліпшення і загальне враження про стабільність продукту.

Як мотивувати тестувальників для підвищення їхньої продуктивності?

Надання кар'єрного зростання, можливостей для навчання і сертифікації, а також визнання їхнього внеску в успіх проєкту можуть значно підвищити мотивацію.

Як використовувати зворотний зв'язок для поліпшення роботи тестувальника?

Регулярні зустрічі для обговорення результатів, надання конструктивної критики та обмін досвідом з іншими фахівцями допоможуть тестувальнику поліпшити свої навички.

🕵️‍♂️ Залишилися питання про те, як оцінюють роботу тестувальників??? 💡 Залишайте коментар нижче!

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів