FoxmindEd Birthday 🥳: -20% на усі курси менторингу та навчання на проєкті до 22.07.2024!
Дізнатися більше
06.10.2023
7 хвилин читання

Примітиви в мові програмування Java 

Примітиви – це основні типи даних, які можна використовувати для зберігання інформації в програмах. Вони являють собою прості та основні будівельні блоки, на яких заснована вся мовна конструкція Java.

Примітиви в Java мають певні обмеження і представляють фіксований розмір у пам’яті комп’ютера. Це означає, що вони можуть зберігати лише певний діапазон значень. Наприклад, тип даних byte може зберігати числа від -128 до 127.

Під час роботи з примітивами можна виконувати різні операції, як-от додавання, віднімання, множення та ділення. Вони також можуть використовуватися для порівняння значень і прийняття рішень у вашій програмі.

Примітиви в Java є основою мови і надають простий спосіб зберігання та оперування даними. Вони можуть бути використані в багатьох аспектах програмування, від обчислень до керування логікою програми.

Огляд примітивних типів даних у Java: byte, short, int, long, float, double, char, boolean

Примитивные типы данных в Java
 •  byte: Цей тип даних представляє цілочисельні значення від -128 до 127. Він зазвичай використовується для економії пам’яті у випадках, коли значення не вимагають великого діапазону.
 • short: Тип даних short використовується для представлення цілочисельних значень від -32,768 до 32,767. Він також використовується для оптимізації пам’яті, коли необхідний діапазон значень, що перевищує byte.
 • int: Це найпоширеніший тип даних для представлення цілих чисел. Він дає змогу зберігати значення від -2,147,483,648 до 2,147,483,647 і займає 4 байти пам’яті.
 • long: Тип даних long використовується для представлення цілих чисел більшого діапазону. Він може зберігати значення від -9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807 і потребує 8 байт пам’яті.
 • float: Тип даних float представляє числа з плаваючою комою одинарної точності. Він використовується для представлення десяткових значень з відносною точністю і займає 4 байти пам’яті.
 • double: Тип даних double представляє числа з плаваючою комою подвійної точності. Він забезпечує більшу точність, ніж тип float, і займає 8 байт пам’яті.
 • char: Тип даних char використовується для представлення символів Unicode. Він займає 2 байти пам’яті та дозволяє зберігати символи від ‘\u0000’ до ‘\uffff’.
 • boolean: Тип даних boolean приймає два значення – true (істина) або false (неправда). Він використовується для зберігання логічних значень і зазвичай використовується в умовних виразах і логічних операціях.

🌟 Приєднуйтесь до курсу Java Start від Сергія Немчинського і почніть свій шлях у світі Java!

💻 Отримайте доступ до відео-уроків і дізнайтеся про основи Java, заглибтеся в ООП і багато іншого. Також на курсі є підтримка в чаті Slack.

🚀Стартуйте просто зараз!

🔼🔼🔼

Класи-обгортки для примітивів Java

У Java існують класи-обгортки (wrapper classes), які представляють обгортку над примітивними типами даних. Класи-обгортки дають змогу використовувати примітивні типи даних у контексті об’єктів. Вони також надають методи для перетворення значень, виконання арифметичних операцій, роботи з бітами та інших операцій.

Одна з головних переваг класів-обгорток полягає в їхній можливості роботи з колекціями (наприклад, списками, наборами та відображеннями), які вимагають об’єктів як елементів. Також вони можуть бути корисними під час використання узагальнень (generics) у Java.

Автопакування та авторозпакування в Java

Однією з особливостей класів-обгорток є автопакування (autoboxing) та авторозпакування (unboxing). Автопакування дає змогу автоматично перетворювати примітивні типи у відповідні класи-обгортки, а авторозпакування виконує зворотну операцію – перетворення об’єктів класів-обгорток у примітивні типи. Завдяки цим механізмам, можна використовувати примітивні типи в контексті об’єктів без явного перетворення.

Приклад автопакування та авторозпакування:

```java

Integer number = 10; // автоупаковка: примітивний тип int перетворюється на об'єкт Integer

int value = number; // авторопакування: об'єкт Integer перетворюється на примітивний тип int

```

Автопакування та авторозпакування полегшують роботу з примітивними типами даних, спрощують код і роблять його більш читабельним. Вони автоматично виконуються компілятором Java, що дає змогу програмісту використовувати примітиви та класи-обгортки взаємозамінно в більшості випадків.

Операції над примітивами в Java

У Java можна виконувати різні операції над примітивними типами даних. Ось деякі основні операції:

 1. Арифметичні операціїю Java підтримує стандартні арифметичні операції над примітивами, як-от додавання (+), віднімання (-), множення (*), ділення (/) і залишок від ділення (%). Наприклад:
```java

 int a = 5;

 int b = 3;

 int sum = a + b; // сложение: 5 + 3 = 8

 int product = a * b; // умножение: 5 * 3 = 15

 ```
 1. Операції порівняння. Java дозволяє порівнювати значення примітивних типів даних за допомогою операторів порівняння, таких як дорівнює (==), не дорівнює (!=), більше (>), менше (<), більше або дорівнює (>=) і менше або дорівнює (<=). Наприклад:
```java

 int x = 5;

 int y = 3;

 boolean isEqual = x == y; // равно: false

 boolean isGreater = x > y; // больше: true

 ```
 1. Логічні операції. Java підтримує логічні операції над булевими значеннями (true/false), такі як логічне І (&&), логічне АБО (||) і логічне НЕ (!). Наприклад:
```java

 boolean isTrue = true;

 boolean isFalse = false;

 boolean result = isTrue && isFalse; // логическое И: false

 boolean negation = !isTrue; // логическое НЕ: false

 ```
 1. Бітові операції. Java також підтримує бітові операції над цілочисельними типами даних, такі як побітове І (&), побітове АБО (|), побітове виключаюче АБО (^) і зсуви (<<, >>, >>>). Ці операції працюють на рівні окремих бітів у числових значеннях. Наприклад:
```java

 int a = 5; // бинарное представление: 00000101

 int b = 3; // бинарное представление: 00000011

 int result = a & b; // побитовое И: 00000001 (результат: 1)

 ```

Порівняння примітивних і посилальних типів даних

Тепер перейдемо до порівняння примітивних і посилальних типів даних. Примітивні типи даних зберігають фактичні значення, наприклад, числа або символи, безпосередньо в пам’яті. Посилальні типи даних, такі як об’єкти класів, зберігають посилання на місце в пам’яті, де зберігаються фактичні дані.

📢 Підпишись на наш Ютуб-канал! 💡Корисні відео для програмістів вже чекають на тебе!

🔍 Обери свій курс програмування! 🚀 Шлях до кар’єри програміста починається тут!

Основні відмінності між примітивними та посилальними типами даних включають таке:

 • Примітивні типи даних займають фіксовану кількість пам’яті, визначену для кожного типу, і їхні значення зберігаються в стеку пам’яті.
 • Посилальні типи даних вимагають більше пам’яті, оскільки вони містять додаткові дані, такі як заголовок об’єкта, посилання на методи тощо. Значення посилальних типів даних зберігаються в купі пам’яті, а змінні містять тільки посилання на ці значення.
 • Примітивні типи даних передаються за значенням, тобто копіюються цілком під час передачі в метод або присвоєння іншій змінній. Посилальні типи даних передаються за посиланням, тобто копіюється тільки посилання на об’єкт, а не сам об’єкт.

Важливо розуміти відмінності між примітивними і посилальними типами даних, оскільки це впливає на спосіб роботи з ними, передачу аргументів у методи і зберігання значень у пам’яті.

Висновок: застосування примітивів у програмуванні на Java

Примітивні типи даних відіграють важливу роль у програмуванні на Java. Вони надають основу для зберігання і маніпулювання різними видами даних, такими як числа, символи і логічні значення. Примітиви в Java мають простий синтаксис і ефективні у використанні завдяки своїй безпосередній природі, що зберігається.

Розуміння примітивних типів даних у Java важливе для розробника, оскільки це дає змогу ефективно використовувати ресурси пам’яті, керувати даними та створювати ефективні алгоритми. Знання примітивів також необхідне для роботи з методами та класами, які оперують цими типами даних.

FAQ
Що таке примітиви в Java?

Примітиви - це базові типи даних у Java, які не є об'єктами. До них належать int, char, float, double, byte, short, long і boolean.

У чому різниця між примітивами та обгортаючими класами?

Обгортальні класи, такі як Integer, Character і Double, надають об'єктне представлення примітивних типів і містять корисні методи для роботи з ними.

Що таке автоупаковка та авторозпаковка?

Це процес автоматичного перетворення примітиву у відповідний йому обгортаючий клас і навпаки. Наприклад, перетворення int в Integer і назад.

Чи можу я порівнювати примітиви за допомогою ==?

Так, для примітивів оператор "==" порівнює їхні фактичні значення.

Чому примітивні швидше і ефективніше по пам'яті, ніж класи, що обгортають?

Примітиви займають менше пам'яті і не мають додаткової накладної витрати, пов'язаної з об'єктами, такими як метадані та методи доступу.

Що таке літерал у контексті примітивів?

Літерал - це представлення значення примітивного типу в коді, наприклад, 10 для int або true для boolean.

💻 Якщо у вас є питання або ви хотіли б дізнатися більше про примітиви в Java - не соромтеся запитувати! 🤔💬

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів