24.02.2024
11 хвилин читання

Про масиви в JavaScript

Масиви JS – це основна структура даних для зберігання впорядкованих колекцій елементів. Вони можуть містити будь-які типи даних, такі як числа, рядки, об’єкти і навіть інші масиви. Масиви мають динамічну природу – їхній розмір може змінюватися під час виконання програми.

Перелічимо основні можливості та застосування масивів:

 • Зберігання даних.
 • Ітерація.
 • Маніпуляція даними (додавання, видалення, зміна, сортування та фільтрація).
 • Передача даних (можуть передаватися у функції як аргументи, що спрощує організацію коду і передачу даних).

Використання масивів у JavaScript є фундаментальним аспектом розробки веб-додатків. Тому їхні особливості детально вивчають на курсі JavaScript Start від компанії FoxmindED.

Ініціалізація масивів

У JavaScript є кілька способів створення та ініціалізації масивів:

 1. Літерал масиву – це найбільш простий і часто використовуваний спосіб. Для цього просто вказуються елементи масиву в квадратних дужках, розділені комами.
 1. Конструктор Array надає альтернативний спосіб створення масивів за допомогою ключового слова new.
 1. Крім цього, конструктор Array може приймати один аргумент – числовий, який задає довжину масиву.

Масиви можуть бути ініціалізовані з початковими значеннями під час створення. Це можна зробити як при використанні літерала масиву, так і при використанні конструктора Array.

Асоціативні масиви та об’єкти

У контексті JS термін “асоціативний масив” зазвичай використовується замість поняття “об’єкт”. Об’єкти в JS – це структури даних, які містять пари ключ-значення. По суті, вони являють собою асоціативні масиви, де ключі є рядками (або символами), а значення можуть бути будь-якого типу даних, включно з іншими об’єктами, функціями, масивами та примітивними значеннями.

Наш курс для початківців JavaScript з нуля допоможе вам прискорити процес підготовки до основних курсів Front End Developer або Node.js Developer.
Деталі курсу
 1. Ключі та значення: кожен елемент об’єкта являє собою пару ключ-значення, де ключ є ідентифікатором, за яким можна отримати доступ до значення. Наприклад, в об’єкті {name: ‘John’, age: 30} ключами є name і age, а їхніми значеннями відповідно ‘John’ і 30.
 2. Невпорядкованість: об’єкти не гарантують порядок своїх ключів. Це означає, що порядок, у якому їх було визначено, може не збігатися з порядком, у якому вони будуть перелічені під час ітерації.
 3. Динамічна природа: на відміну від масивів, об’єкти можуть динамічно додавати і видаляти свої ключі та значення під час виконання програми.

Приклади створення та використання:

Багатовимірні масиви

Багатовимірні масиви, або масиви масивів, – це структури даних, у яких елементи складаються з інших масивів.

Це дає змогу організувати дані у вигляді складніших структур, що складаються з вкладених рівнів.

На відміну від одновимірних масивів, які містять лише один ряд елементів, багатовимірні можуть містити кілька рядів елементів. І кожен із них сам є масивом.

Багатовимірні ж масиви часто використовуються для представлення складних структур даних, таких як матриці, таблиці, зображення та інші структури, які можуть бути організовані у вигляді сітки або сітки сіток.

Багатовимірні масиви широко застосовуються в програмуванні для роботи з даними різних структур і типів.

Методи роботи

Розглянемо основні методи та їх застосування:

 1. Методи для додавання елементів:
 • push(): додає один або кілька елементів у кінець масиву і повертає нову його довжину.
 • unshift(): додає один або кілька елементів на початок масиву і повертає нову його довжину.
 1. Методи для видалення елементів:
 • pop(): видаляє останній елемент із масиву і повертає його значення.
 • shift(): видаляє перший елемент із масиву і повертає його значення.
 1. Методи для зміни масиву:
 • splice(): видаляє або замінює наявні елементи масиву, а також додає нові.
 1. Інші корисні методи:
 • slice(): повертає обрану ділянку масиву у вигляді нової, не змінюючи вихідної.

Ці методи забезпечують гнучкість при додаванні, видаленні та зміні елементів масиву, що робить їх основним інструментом під час роботи з даними у веб-розробці.

Вкладені запити та операції

Вкладені запити та операції над масивами дають змогу здійснювати складні операції, включно з фільтрацією, сортуванням і перетворенням, а також роботу з масивами всередині інших. Розглянемо докладніше:

 • Фільтрація – дає змогу вибрати тільки певні елементи масиву, що задовольняють заданій умові.
Фильтр JS

Приклад із використанням методу filter():

let data = [

    {name: ‘John’, age: 30, hobbies: [‘reading’, ‘running’]},

    {name: ‘Alice’, age: 25, hobbies: [‘painting’, ‘swimming’]},

    {name: ‘Bob’, age: 35, hobbies: [‘running’, ‘cooking’]}

];

// Filtering people who have a hobby “running”

let runners = data.filter(person => person.hobbies.includes(‘running’));

console.log(runners);

 • Сортування — упорядковує елементи масиву відповідно до певного критерію.

Приклад із використанням методу reduce():

 • Перетворення — змінює кожен елемент масиву на основі певної функції.

Приклад із використанням методу map():

Оптимізація запитів

Розглянемо популярні підходи до оптимізації, які можуть допомогти поліпшити продуктивність під час роботи з масивами в JavaScript:

 1. Попереднє опрацювання даних
 • Під час маніпуляцій з масивами часто буває корисно створювати нові масиви замість зміни наявних. Це дає змогу уникнути побічних ефектів і робить код більш передбачуваним.
 • Використовуйте методи масивів, такі як map, filter, reduce замість звичайних циклів for, оскільки вони можуть бути оптимізовані для кращої продуктивності.
 • Намагайтеся використовувати алгоритми з найменшою складністю часу виконання (наприклад, лінійну складність) для обробки масивів, щоб уникнути зайвих витрат ресурсів.
Підпишіться на наш Ютуб-канал! Корисні відео для програмістів чекають на вас! YouTube
Оберіть свій курс програмування! Шлях до кар’єри програміста починається тут! Подивитись
 1. Використання кешування
 • Якщо результати операцій з масивами можуть бути використані повторно, їх можна кешувати, щоб уникнути повторних обчислень і поліпшити продуктивність.
 • Якщо дані зберігаються в базі даних, кешування запитів до бази даних може істотно скоротити час відповіді на запити і знизити навантаження на сервер.

Приклад:

Припустимо, що у нас є масив чисел, і ми хочемо знайти суму всіх чисел, які більші за 10.

У цьому прикладі використання методів масиву filter і reduce дає змогу уникнути зайвих ітерацій і зробити код більш читабельним і продуктивним.

Різниця масивів

Різниця масивів — це набір елементів, які присутні тільки в одному з двох масивів. Існує кілька способів це обчислити:

1. За допомогою циклів:

2. За допомогою методів filter і includes:

3. За допомогою поліфілу Set:

Усі ці методи повертають новий масив, що містить елементи, які присутні тільки в першому масиві, але не в другому.

Використання масивів із ключами

Масиви з ключами представляють структуру даних, де доступ до елементів здійснюється не за числовими індексами, а за унікальними строковими або символьними ключами. Це дає змогу створювати зручні структури даних для доступу та керування елементами. Наприклад:

 • Використання об’єкта:
 • Використання Map:

Це дає змогу створювати структури даних зі зручним доступом до елементів за ключами.

Висновок

Як бачимо, масиви відіграють важливу роль у розробці веб-додатків на JavaScript. Вони надають гнучку та потужну структуру даних для зберігання, обробки та керування колекціями елементів. Для ефективнішої роботи з масивами важливо продовжувати вивчати і практикувати методи їх використання.

FAQ
Як додати елемент у масив у JavaScript?

Використовуйте метод push для додавання елемента в кінець масиву або unshift для додавання на початок.

Як видалити елемент із масиву?

Для видалення елемента можна використовувати метод splice із зазначенням індексу елемента і кількості елементів, що видаляються, або pop для видалення останнього елемента.

Як можна перебрати елементи масиву?

Для перебору елементів масиву використовуються методи forEach, for...of, map, filter, reduce та інші ітератори.

Як знайти елемент у масиві?

Використовуйте метод find для пошуку елемента, що задовольняє умову, або indexOf для пошуку індексу елемента за значенням.

Як об'єднати два масиви?

Для об'єднання масивів використовуйте метод concat або оператор розширення ... для створення нового масиву з елементами обох масивів.

Як відсортувати масив?

Масиви сортуються за допомогою методу sort, який може приймати функцію порівняння для визначення порядку елементів.

У вас ще залишилися запитання щодо роботи з масивами в JavaScript? Сміливо запитуйте в коментарях нижче!

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів