Java Month: беріть участь в подіях та отримайте можливість виграти суперприз! 🎁
Дізнатися більше
17.05.2023
5 хвилин читання

Види програмування та їх застосування

Програмування – це процес написання комп’ютерних програм, які дають змогу автоматизувати завдання та процеси. Існує кілька парадигм програмування, які мають свої особливості. У цій статті ми розглянемо види програмування, принципи та завдання.

Види програмування

Існує кілька видів програмування. Розглянемо їхні особливості та відмінності.

Системне програмування

Системне програмування – це створення та підтримка основних компонентів комп’ютерної системи, таких як операційні системи та драйвери пристроїв. Важливо дотримуватися кількох принципів, щоб гарантувати ефективність, надійність і безпеку системи.

 1. Продуктивність. Системні програми мають бути написані таким чином, щоб забезпечити високу швидкість роботи системи. Для цього потрібно оптимізувати алгоритми, використовувати ефективні способи зберігання даних та ефективно керувати ресурсами комп’ютера.
 2. Надійність. Системне програмне забезпечення має бути стабільним і надійним. Помилки в системних компонентах можуть призвести до збоїв або втрати даних, тому необхідно приділяти особливу увагу обробці помилок і тестуванню програми.
 3. Портуємость. Системні програми повинні працювати на різних типах комп’ютерних платформ. Для цього слід використовувати стандартні інтерфейси і бути незалежними від конкретних характеристик платформи, щоб забезпечити легку переносимість програми на різні системи.
 4. Безпека. Системні програми мають бути захищені від загроз безпеки, таких як несанкціонований доступ або зловмисні атаки. Для цього застосовуються методи аутентифікації, авторизації, шифрування даних та інші методи безпеки.
 5. Масштабованість. Системне програмне забезпечення повинно бути гнучким і здатним масштабуватися під час збільшення обсягу даних або навантаження. Для цього необхідно правильно спроектувати архітектуру системи та використовувати ефективні алгоритми і структури даних.
 6. Зручність використання. Системні програми мають бути зручними у використанні для розробників і системних адміністраторів. Чистий код, хороша документація та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс допомагають спростити розробку і підтримку системи.
 7. Супроводжуваність. Системні програми мають бути легко підтримуваними та модифікованими з плином часу. Чистий і зрозумілий код, хороша документація, використання стандартних практик програмування та інструменти для налагодження і профілювання допомагають полегшити супровід і поліпшення системи.
 8. Дотримання стандартів. Під час розроблення системного програмного забезпечення важливо дотримуватися відповідних стандартів і специфікацій. Це допомагає забезпечити сумісність з іншими компонентами та пристроями, робить код переносимим і підвищує якість та надійність системи.

Загалом, системне програмування вимагає уважного дотримання зазначених принципів для створення ефективних, надійних, безпечних і легко підтримуваних системних компонентів.

Структурне та процедурне програмування

Структурне програмування і процедурне програмування – це два способи організації програмного коду для розв’язання задач.

Структурне програмування розбиває програму на окремі блоки або функції, які виконують конкретні завдання. Це допомагає зробити код більш зрозумілим, модульним і легким у підтримці. Основні конструкції структурного програмування – це послідовність дій, розгалуження та цикли.

Процедурне програмування організовує програму як набір процедур або підпрограм, які виконують певні дії. Процедури – це основні блоки коду з входом і виходом, які можна використовувати багаторазово. Ідея полягає в тому, щоб розбити програму на незалежні модулі, які можуть бути викликані з різних частин програми.

Структурне програмування спрощує розробку та налагодження програмного забезпечення, розбиваючи задачу на простіші підзадачі. Так само, як процедури, модулі підзадач можна легко замінювати, перевикористовувати та змінювати без впливу на решту програми. Це робить код простішим і зрозумілішим для розробників, а також зручним у підтримці.

Обидва підходи можуть використовуватися залежно від вимог проєкту, мови програмування та особистих уподобань розробника. Але в обох випадках потрібно робити код зрозумілим, щоб його легше було підтримувати в майбутньому.

Модульне та об’єктно-орієнтоване програмування

Модульне програмування та об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) – це ще два різні способи організації програмного коду.

Модульне програмування розбиває програму на невеликі самостійні модулі, кожен з яких виконує певну функцію. Модулі можуть взаємодіяти один з одним, викликаючи функції або обмінюючись даними.

Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) ґрунтується на ідеї об’єктів, які є основними будівельними блоками програми. Кожен об’єкт має свої властивості (атрибути) і може виконувати певні дії (методи). Класи визначають структуру та поведінку об’єктів, а об’єкти створюються на основі класів.

ООП теж сприяє модульності, оскільки класи можуть бути перевикористані та розширені. Взаємодія між об’єктами здійснюється шляхом надсилання повідомлень між ними.

Модульне програмування зазвичай використовується в невеликих або середніх проєктах, де акцент робиться на поділі функціональності на окремі модулі. Це допомагає використовувати можливості мови програмування ефективно та створити логічну структуру програми.

Об’єктно-орієнтоване програмування частіше застосовується у більших проєктах зі складнішою структурою. Воно дає змогу моделювати реальні об’єкти та їхню взаємодію, що спрощує розробку і підтримку складних систем. В ООП використовуються такі поняття, як перевикористання коду, поліморфізм, успадкування та інкапсуляція, що робить його потужним інструментом для розробки великих проєктів.

Сучасні мови програмування часто комбінують обидва підходи, даючи змогу використовувати найкращі практики з обох парадигм.

Функціональне програмування

Функціональне програмування – це парадигма програмування, в основі якої лежить робота з функціями як основними будівельними блоками програми. Основна ідея – використання чистих функцій, які приймають аргументи і повертають результат без залежності від зовнішнього стану.

Основні принципи функціонального програмування:

 1. Імутабельність даних. Дані у функціональному програмуванні незмінні, тобто після створення значення воно не може бути змінено. Замість зміни даних створюються нові значення.
 2. Відсутність побічних ефектів. Функції виконують тільки обчислення і повертають результати. Вони не змінюють зовнішній стан програми і не взаємодіють зі змінними поза своїм контекстом.
 3. Рекурсія. Функціональне програмування активно використовує рекурсію для розв’язання проблем і обробки даних.
 4. Високий порядок функцій. Функції можуть бути передані як аргументи в інші функції або повернуті як результати. Це дає змогу компактно й елегантно описувати складні операції та комбінувати функції для досягнення бажаного результату.

Функціональне програмування має безліч переваг: простота і зрозумілість коду, відсутність побічних ефектів, можливість паралельного виконання і тестування програм.

Який вид програмування обрати?

Вибір методу програмування залежить від конкретного завдання. Якщо ви хочете створити операційну систему або драйвер пристрою, вам знадобляться знання в галузі системного програмування. Якщо ви створюєте застосунок для керування базою даних, то структурне та процедурне програмування підійдуть краще. Якщо ви створюєте масштабований застосунок із повторно використовуваним кодом, то ваш вибір – це модульне або об’єктно-орієнтоване програмування. Головне – не забувати про те, що створюваний вами застосунок потрібно буде підтримувати, і писати код так, щоб подальші виправлення були мінімальні;

Висновок 

Різні види програмування являють собою різні підходи до написання програмного коду. Кожна парадигма має свої особливості та переваги, а вибір підходящої парадигми залежить від конкретного завдання, вимог проєкту та вподобань розробників. Поєднання різних парадигм і гнучкість у виборі підходів дозволяють розробникам створювати ефективні програми для різних завдань і сценаріїв використання;

FAQ
Як вибрати відповідний вид програмування для свого проекту?

Під час вибору виду програмування для проєкту потрібно враховувати вимоги та особливості проєкту, а також свої власні навички та вподобання в програмуванні. Потрібно враховувати тип завдання, розмір проєкту, вимоги до продуктивності, масштабованість, підтримуваність і можливості обраної мови програмування.

Які переваги та недоліки різних видів програмування?

Кожен вид програмування має свої переваги та недоліки. Наприклад, функціональне програмування забезпечує чистоту функцій і спрощує паралельне виконання, але може бути складним для розуміння. Об'єктно-орієнтоване програмування дає змогу моделювати реальні об'єкти та забезпечує повторне використання коду, але може бути складнішим для освоєння. Важливо порівняти їхні переваги та недоліки з урахуванням конкретних вимог проєкту.

Чи можна використовувати кілька видів програмування в одному проєкті?

Так, можливе використання кількох видів програмування в одному проєкті. Це називається мультипарадигменним програмуванням. Наприклад, можна використовувати об'єктно-орієнтоване програмування для моделювання об'єктів і функціональне програмування для обробки даних. Однак важливо підходити до цього уважно, щоб не ускладнити проєкт і забезпечити узгодженість і зрозумілість коду.

У чому різниця між процедурним та об'єктно-орієнтованим програмуванням?

Процедурне програмування засноване на поділі коду на окремі процедури, які виконують певні завдання. В об'єктно-орієнтованому програмуванні (ООП) код організовується у вигляді об'єктів, які об'єднують дані та функціональність в одному компоненті. ООП дає змогу створювати модульний, розширюваний і повторно використовуваний код. У моєму досвіді, я використовував і процедурне програмування, і ООП, залежно від вимог проєкту та його складності.

Задавай своє запитання в коментарях, і я обов'язково на нього відповім!

Сергій Немчинський
CEO FOXMINDED
Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів