Java Month: беріть участь в подіях та отримайте можливість виграти суперприз! 🎁
Дізнатися більше
04.05.2023
5 хвилин читання

Логічне програмування: що це таке і як воно може змінити ваш підхід до розробки ПЗ

Логічне програмування – це підхід до програмування, в якому основний наголос робиться на логічне слідування і декларативний характер опису програми. У цій статті ми розглянемо основні принципи логічного програмування, мову програмування Prolog і застосування логічного програмування в різних галузях.

Принципи логічного програмування

У логічному програмуванні програміст не описує послідовність дій, необхідних для розв’язання задачі, а скоріше описує знання і факти, які мають бути враховані для розв’язання задачі. Програма мовою логічного програмування являє собою набір правил і фактів, що описують відносини між об’єктами і причинно-наслідкові зв’язки.

Логічне слідування – це основний принцип логічного програмування. Воно дає змогу отримувати нові факти з уже відомих, а також робити висновки на основі наявної інформації. Під час виконання програми мовою логічного програмування система прагне отримати правильну відповідь, знаходячи логічні послідовності з фактів і правил.

У логічному програмуванні процедури і функції нерозрізнені, тобто вони описують відносини між об’єктами, а не послідовність дій. Обробка списків – це ще один принцип логічного програмування, який дає змогу програмі працювати з набором даних у вигляді списків.

Мова програмування Prolog

Prolog – це мова, розроблена для логічного програмування. Вона використовується для розв’язання різних завдань, таких як обробка природних мов, розробка експертних систем і розв’язання завдань штучного інтелекту.

Синтаксис і структура програми в Prolog можуть бути незнайомими для програмістів, які використовують імперативні мови програмування. Програми на Prolog складаються з фактів і правил, що описують відносини між об’єктами. Терми і змінні – це основні елементи мови, що використовуються для опису фактів і правил. Уніфікація – це процес, що використовується для перевірки відповідності термів.

Рекурсія – це важливий елемент мови Prolog, який дає змогу програмі викликати саму себе для розв’язання задач. На відміну від імперативних мов, де рекурсія може призвести до переповнення стека, у Prolog вона часто використовується для організації циклів та ітерацій.

Конструкції мови: assert, retract, cut, fail тощо.

Мова Prolog містить безліч вбудованих предикатів, які розширюють її можливості. Деякі з найбільш часто використовуваних конструкцій:

 • assert  — додає факт або правило в базу даних програми;
 • retract  — видаляє факт або правило з бази даних програми;
 • cut  — відсікає подальший пошук альтернативних рішень під час виконання програми;
 • fail  — примусово перериває виконання програми і переходить до пошуку наступного рішення.

Застосування логічного програмування

Логічне програмування знайшло застосування в багатьох галузях, таких як:

 • Розробка експертних систем – систем, заснованих на знаннях експертів, які використовують логічні висновки для ухвалення рішень.
 • Обробка природних мов – галузь, пов’язана зі створенням систем, які можуть обробляти природну мову і відповідати на запитання.
 • Розв’язання задач штучного інтелекту – системи, що використовують логічне програмування для розв’язання задач у галузі штучного інтелекту.

Приклади реалізації в різних галузях: комп’ютерний зір, біоінформатика, планування тощо.

Переваги та недоліки логічного програмування

Переваги логічного програмування:

 • Декларативний підхід – програміст описує бажаний результат, а не послідовність команд для його отримання.
 • Автоматичне опрацювання деяких видів даних – багато завдань, пов’язаних з опрацюванням баз знань, можуть бути легко вирішені за допомогою логічного програмування.
 • Зручність розв’язання задач штучного інтелекту – логічне програмування дає змогу природно описувати знання і правила в галузі штучного інтелекту.

Недоліки логічного програмування:

 • Неефективність у деяких випадках – логічні мови програмування можуть бути менш ефективними, ніж імперативні або функціональні мови програмування, у розв’язанні певних завдань, особливо під час роботи з великими обсягами даних.
 • Труднощі у створенні складних програм – логічне програмування може бути складнішим для розуміння і створення складних програм, ніж інші мови програмування. Це пов’язано з особливостями логічного слідування та принципами декларативного програмування.
 • Проблеми з підтримкою і налагодженням – у деяких випадках, логічні програми можуть бути складними для налагодження, особливо коли вони працюють з великими обсягами даних. Крім того, програмістам можуть знадобитися спеціальні навички для розуміння і редагування логічних програм.

Загалом, незважаючи на свої недоліки, логічне програмування має багато переваг і широко використовується для розв’язання складних задач штучного інтелекту та розробки експертних систем.

Висновок

Логічне програмування являє собою декларативний підхід до програмування, який використовує логічне слідування для виведення результатів. Мова програмування Prolog є однією з найпопулярніших логічних мов програмування, що використовується для розроблення експертних систем, опрацювання природних мов, розв’язування задач штучного інтелекту та інших галузей.

Переваги логічного програмування включають декларативний підхід, автоматичне опрацювання деяких видів даних і зручність розв’язання задач штучного інтелекту. Недоліки логічного програмування включають неефективність у деяких випадках, складність у створенні складних програм і проблеми з підтримкою та налагодженням.

FAQ
Що таке логічне програмування і в чому його відмінності від імперативного та функціонального програмування?

Логічне програмування - це парадигма програмування, яка використовує дедуктивний метод міркування для побудови програм. Воно відрізняється від імперативного та функціонального програмування тим, що замість послідовності команд, використовується система логічних тверджень.

Які додатки можуть бути реалізовані за допомогою логічного програмування?

Логічне програмування може використовуватися для створення експертних систем, опрацювання природних мов, розв'язання задач штучного інтелекту, комп'ютерного зору та інших застосунків, де важлива автоматизація логічного висновку.

Які мови програмування використовують логічне програмування?

Існує кілька мов програмування, які використовують логічне програмування, таких як Prolog, Mercury, Oz, Alice та інші. Prolog - найпоширеніша мова логічного програмування, яка використовується в різних галузях, включно зі штучним інтелектом, комп'ютерною лінгвістикою та біоінформатикою.

Які основні принципи та особливості мови програмування Prolog?

Основними принципами та особливостями мови програмування Prolog є декларативний характер, логічне слідування, нерозрізнюваність процедур і функцій, обробка списків, уніфікація, рекурсія, а також конструкції мови assert, retract, cut і fail.

Сергій Немчинський
CEO FOXMINDED
Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів