21.02.2024
12 хвилин читання

Як Spring Boot допомагає прискорити розробку додатків

Spring Boot – фреймворк для спрощення і прискорення розробки веб- і мікросервісних додатків на базі Spring Framework. Надає інструменти для швидкого старту проєкту, мінімізації рутини під час конфігурування та інтеграції з основним фреймворком Spring. Основне завдання Spring Boot – надання простого та ефективного способу розроблення застосунків, усунення ручного налаштування через стандартні конфігурації та автоматичне налаштування, що покращує зручність і швидкість розроблення.

Фреймворк був створений компанією Pivotal Software (нині належить VMware) у 2014 році, і відтоді став одним із найпопулярніших інструментів у світі Java-розробки.

Познайомитися з практичною роботою цього фреймворка на прикладі консольної програми можна на курсі Java Spring від компанії FoxmindED.

Основні характеристики

Однією з ключових особливостей Spring Boot є:

 • Автоконфігурація: надає автоматичне налаштування застосунку без необхідності ручного втручання, ґрунтуючись на залежностях і структурі проєкту.
 • Вбудований сервер застосунків: включає вбудовані сервери, як-от Tomcat або Jetty, що спрощує розгортання застосунків без необхідності налаштування окремого сервера.
 • Спрощення залежностей: має широкий набір стандартних залежностей і надає механізми для легкого додавання або управління залежностями.

Перелічимо переваги використання Spring Boot для розробників:

 • Прискорене розроблення.
 • Прозорість конфігурації.
 • Інтеграція з екосистемою Spring.
 • Спільнота і підтримка.
⚠️ ⚠️ ⚠️
Програма курсу Java Spring від FoxmindEd містить модуль з вивчення найбільш затребуваного на ринку фреймворка – SpringBoot, а також дає змогу освоїти роботу з базою даних Jdbc Api, Hibernate, Spring Data JPA.
Деталі курсу

Перші кроки 

Перед створенням першого додатка на Spring Boot налаштуємо робоче середовище:

 1. Вибір середовища розробки: встановіть IntelliJ IDEA, Eclipse або іншу IDE за вашим вибором.
 1. Встановлення системи управління проектами: встановіть Maven або Gradle, залежно від уподобань.

Тепер скористаємося Spring Initializr для створення проєкту:

 1. Відкрийте браузер і перейдіть на Spring Initializr.
 1. Виберіть тип проєкту, мову (Java, Kotlin, Groovy) і версію Spring Boot. Додайте необхідні залежності, наприклад, “Spring Web”.
 1. Натисніть “Generate” і завантажте проєкт у ваше середовище розробки.

Тепер створимо “Hello World” веб-додаток:

 1. Напишіть простий контролер, наприклад, HelloController.
 1. Знайдіть клас із методом main і запустіть додаток.
 1. Відкрийте браузер і перейдіть за адресою http://localhost:8080/hello. Ви побачите “Hello, Spring Boot!”.

Структура проекту

Структура проєкту в Spring Boot має певні конвенції, які спрощують організацію коду та поділ функціональності. Розглянемо типову структуру проєкту Spring Boot і ролі основних компонентів:

src/

├── main/

│   ├── java/

│   │   └── com/

│   │       └── example/

│   │           └── myapplication/

│   │               ├── MyApplication.java

│   │               ├── controller/

│   │               ├── service/

│   │               ├── model/

│   │               └── repository/

│   ├── resources/

│   │   ├── application.properties

│   │   ├── static/

│   │   └── templates/

└── test/

    ├── java/

    │   └── com/

    │       └── example/

    │           └── myapplication/

    │               ├── MyApplicationTests.java

    │               ├── controller/

    │               ├── service/

    │               ├── model/

    │               └── repository/

    └── resources/

        └── application-test.properties

Пояснимо вміст кожної з директорій:

 1. src/main/java/com/example/myapplication/:
 • MyApplication.java: основний клас додатка, що містить метод main, який ініціює виконання Spring Boot додатка.
 • controller/: директорія для класів контролерів, що відповідають за обробку HTTP-запитів.
 • service/: директорія для сервісних класів, де реалізується бізнес-логіка.
 • model/: директорія для класів, що представляють моделі даних (наприклад, JavaBeans).
 • repository/: директорія для класів, відповідальних за взаємодію з базою даних.
 1. src/main/resources/:
 • application.properties: файл конфігурації, що містить налаштування програми.
 • static/: директорія для статичних ресурсів, таких як CSS, JavaScript, зображення.
 • templates/: директорія для шаблонів представлень (наприклад, HTML для Thymeleaf).
 1. src/test/java/com/example/myapplication/:
 • MyApplicationTests.java: клас для написання модульних тестів програми.
 • controller/, service/, model/, repository/: директорії, аналогічні відповідним директоріям у src/main, але містять тестовий код.
Підпишіться на наш Ютуб-канал! Корисні відео для програмістів чекають на вас! YouTube
Оберіть свій курс програмування! Шлях до кар’єри програміста починається тут! Подивитись
 1. src/test/resources/:
 • application-test.properties: файл конфігурації для перевизначення налаштувань під час виконання модульних тестів.

Така структура дає змогу зберігати й організовувати код проєкту таким чином, щоб він був зрозумілим, підтримуваним і відповідав сучасним стандартам розробки.

Кожен із цих компонентів виконує свою унікальну роль в архітектурі програми:

 • Стартові класи забезпечують точку входу і початкову конфігурацію програми.
 • Конфігураційні файли керують параметрами програми без зміни вихідного коду.
 • Класи контролерів обробляють вхідні HTTP-запити і забезпечують зв’язок між веб-інтерфейсом і бізнес-логікою.

Разом ці компоненти забезпечують структурований і модульний підхід до розробки додатків на Spring Boot.

Конфігурування програми

Spring Boot підтримує гнучке конфігурування застосунку через файли властивостей та анотації.

Конфигурирование приложения
 1. Файли властивостей:
 • application.properties: простий файл із простими парами ключ-значення в src/main/resources.
 • application.yml: альтернативний синтаксис у форматі YAML для більш читабельної структури конфігурації.
 1. Анотації:
 • @Value: використовується для впровадження значень властивостей у код.
 • @ConfigurationProperties: створення Java-бінів, які зіставляються з групою властивостей.

Для різних середовищ розробки (наприклад, development, testing, production) можна використовувати різні файли властивостей, вказуючи профіль у властивостях запуску програми. Приклад для файлу application-dev.properties:

Розробка веб-додатків 

Spring Boot дає змогу легко створювати веб-додатки, використовуючи різні технології, такі як:

 • Spring MVC: для обробки HTTP-запитів і маршрутизації.
 • Thymeleaf: для відображення даних на стороні сервера.
 • RESTful: для створення RESTful сервісів.
 • JDBC: для інтеграції з базами даних.

Крім того, Spring Boot…

 1. використовує анотації для визначення контролерів і методів обробки HTTP-запитів. Приклади анотацій:
 • @Controller
 • @RequestMapping
 • @GetMapping
 • @PostMapping
 1. …використовує анотації для визначення маршрутів URL до методів контролерів:
 1. ….підтримує різні шаблони подання, такі як Thymeleaf і FreeMarker.

Приклад Thymeleaf:

 1. :…дає змогу легко створювати RESTful сервіси:
 1. …забезпечує підтримку різних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і Oracle:

Тестування 

Spring Boot полегшує процес тестування з використанням підходів, таких як юніт- та інтеграційне тестування.

1) Юніт-тестування: спрямоване на перевірку окремих компонентів додатка, таких як методи або класи. У Spring Boot використовуються бібліотеки, такі як JUnit або TestNG, для написання юніт-тестів.

2) Інтеграційне тестування: перевіряє взаємодію між компонентами додатка. Spring Boot надає інструменти, наприклад, @SpringBootTest, для зручного написання інтеграційних тестів, завантажуючи контекст програми.

Розглянемо основні інструменти для цього:

 • Spring Boot Test: модуль Spring Boot, який надає анотації та утиліти для спрощення тестування.
 • JUnit: популярний фреймворк для юніт-тестування.
 • Mockito: фреймворк для створення моків об’єктів.

Приклад юніт-тесту:

Приклад інтеграційного тесту:

Розширені можливості 

Фреймворк забезпечує безліч просунутих можливостей, включно з безпекою, мікросервісною архітектурою і хмарною інтеграцією.

 1. Безпека додатків
 • Spring Security: комплексні засоби для безпеки веб-додатків. Налаштовує аутентифікацію, авторизацію та керування сеансами.
 • JWT (JSON Web Token): інтеграція з JWT для безпечних механізмів аутентифікації.
 1. Мікросервісна архітектура
 • Spring Cloud: рішення для побудови мікросервісних архітектур, включно з компонентами для конфігурації, виявлення сервісів і балансування навантаження.
 • Spring Cloud Config: управління конфігураціями мікросервісів.
 1. Хмарна інтеграція
 • Spring Cloud Stream: спрощує створення мікросервісів для обробки потокових даних.
 • Spring Cloud Data Flow: платформа для створення, розгортання та управління потоковими і пакетними додатками в хмарних середовищах.

Приклад: Створення RESTful API з Spring Boot

Ресурси та спільнота 

Вивчення Spring Boot стає захоплюючим завдяки великим ресурсам і підтримці спільноти розробників. Офіційна документація надає докладні пояснення та приклади коду. Крім того, навчальні курси на Coursera і Udemy глибоко висвітлюють створення масштабованих мікросервісів з використанням Spring Boot і Spring Cloud.

Активна спільнота, включно з форумом Spring Boot і Stack Overflow з тегом “Spring-Boot”, забезпечує обмін досвідом і підтримку від розробників по всьому світу.

Для подальшого вивчення рекомендується взаємодіяти з відкритими проєктами на GitHub, брати участь у вебінарах і конференціях, створювати власні проєкти та стежити за блогами досвідчених розробників. Це дасть змогу постійно вдосконалюватися в роботі з цим інструментом.

Висновок

Spring Boot відіграє важливу роль у сучасній розробці програмного забезпечення, полегшуючи створення високопродуктивних і масштабованих додатків. Вивчення фреймворка допоможе заглибитися в його можливості, а також підвищити свою професійну експертизу та створювати інноваційні проєкти.

FAQ
Що таке Spring Boot?

Spring Boot - це проєкт в екосистемі Spring, який спрощує створення stand-alone, production-grade додатків на основі Spring, автоматизуючи конфігурацію і розгортання.

Як Spring Boot спрощує конфігурацію програми?

Spring Boot пропонує автоконфігурацію для більшості проєктів Spring, що дає змогу розробникам мінімізувати кількість конфігурації, яку вони явно вказують.

Чим відрізняється Spring Boot від Spring Framework?

Spring Boot забезпечує швидкий старт і розгортання додатків завдяки автоконфігурації, в той час як Spring Framework вимагає більш детального налаштування.

Чи можна використовувати Spring Boot для створення мікросервісів?

Так, Spring Boot ідеально підходить для створення мікросервісів завдяки своїй легковажності, модульності та підтримці вбудованого сервера.

Які переваги надає Spring Boot для розробників?

Spring Boot спрощує розробку, тестування і розгортання додатків, пропонує безліч стартових залежностей і полегшує роботу з базами даних і мікросервісами.

Чи може Spring Boot автоматично керувати залежностями проекту?

Так, Spring Boot керує залежностями через стартові POM-файли, забезпечуючи узгоджене і кероване середовище для додатків.

А ви вже працювали з фреймворком Spring Boot? Поділіться, будь ласка, в коментарях нижче!🔽🔽🔽

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів