25.05.2023
7 хвилин читання

Розбираємося з основами. Що таке змінна в програмуванні?

У світі програмування змінні відіграють важливу роль, оскільки вони дають змогу програмістам створювати гнучкі та динамічні програми, а також керувати станом, передавати інформацію та вирішувати інші завдання. У цій статті ми розглянемо, для чого потрібні змінні в програмуванні, включно з їхнім визначенням, оголошенням, типами даних, областю видимості, життєвим циклом і правилами іменування. Розуміння цих концепцій необхідне для створення ефективного коду, який можна прочитати.

Що таке змінна в програмуванні

Змінна в програмуванні – це символічне ім’я, яке використовується для зберігання та звернення до даних у пам’яті комп’ютера. Вона являє собою область пам’яті, яка може містити значення певного типу даних. Змінні дозволяють програмістам тимчасово зберігати дані, виконувати операції з цими даними та передавати їх між різними частинами програми.

Роль змінних у програмуванні дуже важлива, оскільки вони дають нам змогу:

 1. Зберігати дані: числа, текстові рядки, логічні значення тощо;
 2. Виконувати операції: математичні обчислення, операції порівняння тощо.
 3. Передавати дані: обмін даними між частинами програми, такими як функції, модулі або класи;
 4. Зберігати стан програми: запам’ятовувати дані та використовувати їх пізніше.
 5. Забезпечувати гнучкість і універсальність: легко змінювати значення і типи даних;

Приклади використання змінних:

 1. У мові Python:.

“`python

# Оголошення змінної та присвоєння значення

age = 25

# Використання змінної у виразі

new_age = age + 5

# Виведення значення змінної

print(new_age)

“`

2. У мові C++:

“`cpp

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

  // Оголошення змінної та присвоєння значення

  int number = 10;

  // Використання змінної у виразі

  int result = number * 2;

  // Виведення значення змінної

  cout << result << endl;

  return 0;

}

“`

3. У мові JavaScript:

“`javascript

// Оголошення змінної та присвоєння значення

let name = “John”;

// Використання змінної у виразі

let message = “Hello, ” + name + “!”;

// Виведення значення змінної

console.log(message);“`

Як оголосити змінну 

Оголошення змінних зазвичай містить у собі вказівку імені змінної та типу даних, які вона буде містити.

Розглянемо деякі додаткові аспекти оголошення змінних:

 1. Ім’я змінної – це унікальний ідентифікатор, який використовується для звертання до значення, що зберігається у змінній. Зазвичай імена змінних складаються з літер, цифр і символу підкреслення, починаються з літери та не містять пробілів або спеціальних символів.
 2. Тип даних визначає, який вид інформації може бути збережений у змінній і які операції можна виконувати з цими даними. Як уже згадувалося, типи даних можуть включати цілі числа, числа з плаваючою комою, рядки, логічні значення та інші.
 3. Ініціалізація змінної. Під час оголошення змінної можна також провести ініціалізацію, тобто присвоїти їй початкове значення. Деякі мови програмування вимагають явної вказівки початкового значення, тоді як інші присвоюють значення за замовчуванням.
 4. Область видимості. Змінні мають свою область видимості, яка визначає, де і як вони можуть бути доступні в програмі;

Оголошення змінних відрізняється в різних мовах програмування;

1. Python:

У Python змінні оголошуються шляхом присвоювання значення. Тип даних змінної визначається автоматично під час присвоювання.

“`python

# Оголошення змінної та присвоєння значення

x = 10

# Множинне оголошення змінних

a, b, c = 1, 2, 3

“`

2. C++:

У C++ змінні оголошуються із зазначенням типу даних.

“`cpp

// Оголошення змінної

int age;

// Присвоювання значення змінній

age = 25;

// Оголошення та ініціалізація змінної в одному рядку

float pi = 3.14;

“`

3. JavaScript:

У JavaScript змінні оголошуються з використанням ключових слів `var`, `let` или `const`.

“`javascript

// Оголошення змінної з використанням let

let name;

// Присвоювання значення змінній

name = “John”;

// Оголошення та ініціалізація змінної в одному рядку

const age = 25;

“`

У кожній мові програмування існують свої правила та угоди для оголошення змінних. Важливо враховувати синтаксис і контекст використання змінних у конкретній мові.

Типи даних змінних

Різні мови програмування підтримують різні типи даних для зберігання інформації у змінних;

1. Цілочисельні типи даних:

   — int (ціле число): Зазвичай використовується для зберігання цілих чисел без десяткової частини. Наприклад, у Python `age = 25`.

   — long (довге ціле число): Використовується для зберігання дуже великих цілих чисел. Наприклад, у C++ `long population = 9876543210L`.

2. Речовинні типи даних:

   — float (число з плаваючою комою): Використовується для зберігання чисел із десятковою частиною. Наприклад, в Python `pi = 3.14`.

   — double(подвійна точність числа з плаваючою комою): Представляє числа з плаваючою комою підвищеної точності. Наприклад, в C++ `double distance = 123.45`.

3. Рядкові типи даних:

   — string (строка): Використовується для зберігання текстових даних. Наприклад, у JavaScript `let name = “John”`.

   — char (символ): Використовується для зберігання окремих символів. Наприклад, у C++ `char grade = ‘A’`.

4. Логічний тип даних:

   — bool (логічне значення): Використовується для зберігання значень істинності (істина/неправда). Наприклад, в Python `is_valid = True`.

5. Складові типи даних:

    – Масиви (arrays): Дозволяє зберігати впорядковані колекції елементів одного типу. Наприклад,у C++ int numbers[] = {1, 2, 3, 4, 5};.

   — Структури(structures) і класи (classes): Дозволяють визначати користувацькі типи даних, що складаються з різних полів і методів. Наприклад, в C++:

“`cpp

struct Person {

  string name;

  int age;

};

Person person1;

person1.name = “John”;

person1.age = 25;

“`

Область видимості змінних та їхній зв’язок

Область видимості визначає, де саме в програмі змінна є доступною і де її ім’я може бути дозволено.

1 Локальна область видимості: Змінні, оголошені всередині певної частини коду, як-от функція або блок коду, мають локальну область видимості. Це означає, що вони можуть бути використані тільки всередині цієї частини коду і недоступні поза нею. Локальні змінні не можуть бути доступні за межами своєї області видимості.

2. Глобальна область видимості: Змінні, оголошені поза всіма функціями або блоками коду, мають глобальну область видимості. Це означає, що вони доступні з будь-якого місця в програмі. Глобальні змінні можуть бути використані та змінені в різних частинах програми.

🎓Хочете навчитися програмувати? Наші курси для початківців – це ваш шанс! 🚀 Ви навчитеся писати код на Java ☕, Python 🐍 та JavaScript 📜. Не важливо, знаєте ви щось чи ні – наш курс дасть вам базові знання. Приходьте вчитися та станьте крутим IT-фахівцем! Перший крок до нового життя вже сьогодні! 🌟

Життєвий цикл змінних і його зв’язок з областю видимості

Життєвий цикл змінної визначає період часу, протягом якого змінна існує і може бути використана в програмі. Життєвий цикл змінної пов’язаний з її областю видимості.

 1. Оголошення. Змінна створюється й оголошується, присвоюється початкове значення (опціонально), і їй присвоюється область видимості.
 2. Використання. Під час своєї області видимості змінна може бути використана для читання або запису даних.
 3. Завершення. Після досягнення програми, змінна завершує свій життєвий цикл. Виділена пам’ять звільняється, і змінна перестає існувати;
 4. Знищення. Після завершення області видимості або при виході з контексту, змінна виходить з області видимості і знищується.

Зв’язок між життєвим циклом змінних та їхньою сферою видимості полягає в тому, що змінні існують тільки в межах своєї сфери видимості та існують протягом часу, доки їхня сфера видимості активна;

Правила іменування змінних

Правила іменування змінних можуть відрізнятися в різних мовах програмування, але є деякі загальні рекомендації.

 1. Імена змінних можуть складатися з літер (великих і малих), цифр і символу підкреслення.
 2. Ім’я змінної має починатися з літери.
 3. Пробіли та спеціальні символи, такі як @, #, $ тощо, зазвичай не дозволені в іменах змінних.
 4. Регістр має значення: зазвичай імена змінних чутливі до регістру;
 5. Імена змінних повинні відображати значення або призначення змінної;
 6. Намагайтеся уникати занадто довгих імен змінних, щоб не ускладнювати читабельність коду.

Приклади правил іменування змінних у різних мовах програмування:

 • Python: `my_variable`, `number_of_students`, `is_valid`
 • JavaScript: `myVariable`, `numberOfStudents`, `isValid`
 • C++: `myVariable`, `numberOfStudents`, `isValid`

Приклади з реального життя

Ось кілька прикладів, де використання змінних було важливим для створення програмного продукту.

 1. Створення калькулятора. Під час розробки калькулятора змінні використовуються для зберігання введених користувачем чисел, проміжних результатів обчислень і кінцевого результату;
 2. Управління інвентарем. У системах управління інвентарем змінні можуть використовуватися для відстеження кількості товарів, вартості, опису та іншої інформації про продукти;
 3. Розробка ігор. При створенні комп’ютерних ігор змінні використовуються для відстеження та управління різними аспектами ігрового процесу, такими як позиція гравця, кількість життів, кількість очок, стан ігрових об’єктів та інші параметри;

Без змінних програми були б статичними та нездатними адаптуватися до різних ситуацій і взаємодіяти з користувачами.

Висновок

Змінні – важлива частина програмування. Вони допомагають зберігати й обробляти дані в програмах. Вони також допомагають керувати доступом до даних і управляти ресурсами. Правила іменування змінних гарантують читабельність і узгодженість коду. Розуміння та використання змінних – основа для успішного програмування.

FAQ
Що таке змінна в програмуванні?

Змінна в програмуванні - це базовий елемент, який використовується для зберігання даних. Протягом моєї кар'єри, змінні завжди були основою будь-якого коду, який я писав.

Навіщо потрібні змінні в програмуванні?

Змінні необхідні для зберігання та маніпулювання даними. Вони дають змогу програмам бути гнучкими й адаптивними, реагуючи на введення користувача або інші умови, що змінюються.

Які типи змінних зазвичай використовують у програмуванні?

У різних мовах програмування існують різні типи змінних, включно з числовими, строковими, булевими та іншими. Я вибираю тип змінної залежно від того, які дані мені потрібно зберігати.

Як правильно іменувати змінні?

Правильне іменування змінних - це ключовий аспект хорошого стилю кодування. Імена змінних мають бути зрозумілими і відображати їхнє призначення. Я намагаюся уникати скорочень і однобуквених імен, якщо вони не роблять код більш читабельним.

Що таке область видимості змінної?

Область видимості змінної визначає, де ця змінна доступна для використання в коді. Важливо правильно керувати областями видимості, щоб уникати конфліктів і помилок у коді.

Які помилки можуть виникнути під час роботи зі змінними?

Помилки, пов'язані зі змінними, можуть включати використання неініціалізованих змінних, проблеми з областю видимості та конфлікти імен. Я знаходжу, що уважне планування і ретельна перевірка коду допомагають уникати більшості таких помилок.

Залишилися запитання щодо основ у програмуванні? Ставте їх у коментарях, і я обов'язково відповім на ваші запитання!

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів