FoxmindEd Birthday 🥳: -20% на усі курси менторингу та навчання на проєкті до 22.07.2024!
Дізнатися більше
25.10.2023
11 хвилин читання

Що таке SQLite, для чого і як його використовувати

SQLite – це компактна, вбудована система керування реляційними базами даних (СУБД). Вона відрізняється від багатьох інших СУБД, таких як MySQL або PostgreSQL, тим, що вона вбудовується безпосередньо в додаток, не вимагаючи окремого сервера баз даних.

SQLite – це зручне і компактне рішення для зберігання та управління даними. Особливо вона зручна в мобільних додатках, де немає необхідності в складних серверах. SQLite дає змогу розробникам ефективно керувати даними, водночас скорочуючи та забезпечуючи їхню цілісність, зберігаючи водночас простоту використання та низькі накладні витрати.

Основні характеристики SQLite

1. легкість. SQLite дуже компактна і легка у використанні. Не вимагає великих ресурсів системи і може працювати на практично всіх платформах, включаючи мобільні пристрої та вбудовані системи.

2. інтеграція. SQLite інтегрується безпосередньо в додаток. Файл бази даних SQLite зберігається на диску, і додаток працює з ним безпосередньо;

3. відкритий вихідний код. SQLite поширюється як бібліотека з відкритим вихідним кодом (open source). Можна змінювати вихідний код відповідно до ваших потреб.

4. Підтримка SQL. SQLite підтримує повний набір SQL-команд. Можна виконувати операції вставки, вибірки, оновлення та видалення даних з використанням SQL-запитів.

5. Низькі накладні витрати на адміністрування. Оскільки SQLite вбудовується в застосунок і не потребує окремого сервера, адміністрування бази даних зводиться до мінімуму.

6. Підтримка транзакцій. SQLite підтримує транзакції, що гарантує цілісність даних і забезпечує атомарність операцій.

7. Переносимість. SQLite-база даних може бути перенесена з однієї платформи на іншу без зміни коду програми.

🚀 Вступай у світ програмування з нашими курсами Junior Course! 💡

✨ Чому обирають наші курси:

👨‍💻 Почни без зайвих слів – у нас 100% практики під керівництвом досвідчених менторів.

📆 Гарантуємо 7-денний тестовий період, щоб упевнитися, що курс підходить саме тобі.

🧠 І якщо помітиш, що потрібно зміцнити свої навички, наші Start Courses прийдуть на допомогу!

👆👆👆

8. Широке поширення. SQLite широко використовується в різних галузях, включно з мобільними додатками (Android і iOS), настільними додатками, вбудованими системами, браузерами та багато іншого.

Встановлення та налаштування SQLite на різних операційних системах

Windows

 • Скачайте попередньо скомпільовану версію SQLite з офіційного сайту SQLite. https.//www.sqlite.org/download.html.
 • Розпакуйте архів у папку на вашому комп’ютері.
 • Додайте шлях до виконуваного файлу SQLite (зазвичай sqlite3.exe) у змінну середовища PATH, щоб ви могли запускати SQLite з командного рядка.

macOS

 • macOS поставляється з попередньо встановленою SQLite, і вам не потрібно нічого додатково встановлювати.
 • Ви можете запустити SQLite, відкривши Термінал і ввівши sqlite3.

Linux

 • Багато дистрибутивів Linux також постачаються з попередньо встановленим SQLite. Ви можете перевірити його наявність, ввівши sqlite3 у терміналі.
 • Якщо SQLite не встановлено, ви можете встановити його за допомогою менеджера пакетів вашого дистрибутива. Наприклад, для Ubuntu це можна зробити командою. sudo apt-get install sqlite3.
Почему SQLite

Перші кроки в SQLite

Після встановлення SQLite ви можете почати використовувати його для створення баз даних і виконання запитів.

Створення бази даних

Для створення нової бази даних у SQLite, виконайте таку команду.

sqlite3 mydatabase.db

Це створить нову базу даних з ім’ям “mydatabase.db”. Ви можете замінити ім’я файлу на будь-яке інше, яке вам потрібно.

Створення таблиць

Після створення бази даних ви можете створити таблиці за допомогою SQL-запитів. Наприклад, створимо таблицю для зберігання інформації про користувачів.

CREATE TABLE Users (

    ID INTEGER PRIMARY KEY,

    Name TEXT,

    Age INTEGER

);

Цей запит створить таблицю “Users” з полями “ID”, “Name” і “Age”.

Вставка даних

Ви можете додати дані в таблицю за допомогою команди INSERT. Наприклад.

INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES ('John', 30);

Цей запит додасть новий запис у таблицю “Users”.

Вибірка даних

Для виконання запитів і вибірки даних використовуйте команду SELECT. Наприклад, щоб вибрати всіх користувачів старше 25 років.

SELECT * FROM Users WHERE Age > 25;

Цей запит поверне всіх користувачів, у яких вік більше 25 років.

Робота з даними

Робота з даними в SQLite охоплює CRUD операції (Create, Read, Update, Delete) і виконання складних запитів з використанням різних SQL операцій. Розглянемо кожну частину детальніше.

Create (Створення)

Для створення нового запису в таблиці використовуйте оператор INSERT. Наприклад.

INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES ('Alice', 28);

Цей запит створить новий запис у таблиці “Users” з ім’ям “Alice” і віком 28 років.

Read (Читання)

Для читання даних із таблиці використовуйте оператор SELECT. Наприклад, щоб отримати всіх користувачів старше 25 років.

SELECT * FROM Users WHERE Age > 25;

Цей запит поверне всіх користувачів, у яких вік більше 25 років.

Update (Оновлення)

Для оновлення наявного запису використовуйте оператор UPDATE. Наприклад, щоб змінити вік користувача “Alice” на 30 років.

UPDATE Users SET Age = 30 WHERE Name = 'Alice';

Цей запит оновить вік користувача “Alice” на 30 років.

Delete (Видалення)

Для видалення запису з таблиці використовуйте оператор DELETE. Наприклад, щоб видалити користувача “Alice”.

DELETE FROM Users WHERE Name = 'Alice';

Цей запит видалить користувача з ім’ям “Alice” з таблиці.

Складні запити та операції в SQLite

SQLite підтримує безліч складних SQL-операцій, які дають змогу виконувати різноманітні дії.

JOIN (Об’єднання)

Ви можете використовувати оператори JOIN для об’єднання даних з декількох таблиць. Наприклад, щоб отримати інформацію про користувачів та їхні замовлення.

SELECT Users.Name, Orders.OrderDate

FROM Users

INNER JOIN Orders ON Users.ID = Orders.UserID;

Цей запит об’єднає дані з таблиць “Users” і “Orders” на основі ідентифікатора користувача (UserID).

GROUP BY (Групування)

Оператор GROUP BY дає змогу групувати дані за будь-яким полем. Наприклад, щоб підрахувати кількість користувачів у кожному віковому діапазоні.

SELECT AgeGroup, COUNT(*) as Count

FROM (

    SELECT CASE

               WHEN Age < 18 THEN 'Under 18'

               WHEN Age >= 18 AND Age < 30 THEN '18-29'

               ELSE '30 and over'

           END as AgeGroup

    FROM Users

) as AgeGroups

GROUP BY AgeGroup;

Цей запит спочатку створює групи за віковими діапазонами, а потім підраховує кількість користувачів у кожній групі.

ORDER BY (Сортування)

З оператором ORDER BY ви можете сортувати результати запиту за заданим полем. Наприклад, щоб отримати користувачів у порядку зростання віку.

SELECT * FROM Users

ORDER BY Age ASC;

Цей запит поверне всіх користувачів, відсортованих за віком у зростаючому порядку.

SQLite надає безліч інших можливостей, включно з агрегатними функціями, підзапитами, створенням індексів і багато іншого. Ваш вибір залежить від конкретних потреб вашого додатка і вимог до даних.

Програмування з SQLite у різних мовах

SQLite широко підтримується в багатьох мовах програмування. Ось деякі з них і як використовувати SQLite в них.

Python

Для роботи з SQLite в Python використовується бібліотека sqlite3, яка включена в стандартну бібліотеку Python.

Приклад створення бази даних і виконання SQL-запитів у Python.

import sqlite3

# Створення підключення до бази даних

conn = sqlite3.connect('mydatabase.db')

# Створення курсору для виконання SQL-запитів

cursor = conn.cursor()

# Виконання SQL-запиту

cursor.execute('SELECT * FROM Users')

# Отримання результатів запиту

results = cursor.fetchall()

# Закриття підключення

conn.close()

Java

Для роботи з SQLite в Java можна використовувати бібліотеку JDBC (Java Database Connectivity) і JDBC-драйвер для SQLite, такий як Xerial SQLite JDBC.

Приклад створення бази даних і виконання SQL-запитів у Java.

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.Statement;

public class SQLiteExample {

    public static void main(String[] args) {

        try {

            // Підключення до бази даних

            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:mydatabase.db");

            // Створення об'єкта Statement для виконання SQL-запитів

            Statement stmt = conn.createStatement();

            // Виконання SQL-запиту

            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM Users");

            // Обробка результатів запиту

            while (rs.next()) {

                System.out.println("Name: " + rs.getString("Name"));

            }

            // Закриття підключення

            conn.close();

        } catch (Exception e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

}

C++

У C++ можна використовувати бібліотеку SQLite3 для роботи з SQLite. Ця бібліотека дає змогу взаємодіяти з базою даних на низькому рівні.

Приклад створення бази даних і виконання SQL-запитів у C++.

#include <sqlite3.h>

int main() {

    sqlite3* db;

    char* errMsg = 0;

    // Відкриття або створення бази даних

    int rc = sqlite3_open("mydatabase.db", &db);

    if (rc) {

        fprintf(stderr, "Can't open database: %s\n", sqlite3_errmsg(db));

        return(0);

    }

    // Виконання SQL-запиту

    rc = sqlite3_exec(db, "SELECT * FROM Users", callback, 0, &errMsg);

    if (rc != SQLITE_OK) {

        fprintf(stderr, "SQL error: %s\n", errMsg);

        sqlite3_free(errMsg);

    }

    // Закриття бази даних

    sqlite3_close(db);

    return 0;

}

Найкращі практики та оптимізація в SQLite

Щоб оптимізувати продуктивність бази даних SQLite, слід дотримуватися таких найкращих практик.

 • Індексування. Створюйте індекси для часто використовуваних полів, щоб прискорити пошук даних.
 • Параметризовані запити. Замість вставки значень безпосередньо в SQL-запити використовуйте параметризовані запити для запобігання SQL-ін’єкціям і збільшення безпеки.
 • Транзакції. Використовуйте транзакції для групування декількох операцій в одну і забезпечення цілісності даних.
 • Оптимізація запитів. Аналізуйте й оптимізуйте складні SQL-запити, щоб вони працювали ефективніше.
 • Очищення ресурсів. Завжди закривайте з’єднання з базою даних і звільняйте ресурси після завершення роботи.
 • Регулярне обслуговування. Час від часу виконуйте аналіз і оптимізацію бази даних, щоб переконатися, що вона працює ефективно.
 • Транзакції вставки пакетами. Під час вставки великої кількості даних використовуйте транзакції для поліпшення продуктивності.
 • Перевірка цілісності даних. Регулярно перевіряйте цілісність даних і вирішуйте проблеми, що виникають.
 • Резервне копіювання. Регулярно створюйте резервні копії бази даних для запобігання втрати даних.

📢 Підпишись на наш Ютуб-канал! 💡Корисні відео для програмістів вже чекають на тебе!

🔍 Обери свій курс програмування! 🚀 Шлях до кар’єри програміста починається тут!

Висновок

SQLite – це потужна й універсальна система керування реляційними базами даних, яка знаходить застосування в різних галузях програмування.

Незалежно від того, чи працюєте ви над мобільним додатком, вбудованою системою або настільним додатком, знання SQLite і вміння ефективно взаємодіяти з ним дозволять вам керувати даними з легкістю та впевненістю. Бережіть дані, оптимізуйте запити та дотримуйтесь найкращих практик, і SQLite стане вашим надійним партнером у світі баз даних.

FAQ
Що таке SQLite?

SQLite - це вбудована реляційна база даних, яка не потребує окремого сервера для роботи і зберігає всі дані в одному файлі.

У чому переваги використання SQLite?

SQLite легкий, портативний, не потребує конфігурації та ідеально підходить для малих застосунків, прототипування і застосунків, які потребують вбудованої бази даних.

Які обмеження SQLite?

SQLite може не підходити для дуже великих баз даних, високонавантажених додатків або ситуацій, де потрібен багатокористувацький доступ із високим ступенем одночасності.

Як розпочати роботу з SQLite?

Для початку роботи з SQLite достатньо завантажити бібліотеку та інтегрувати її у ваш додаток або використовувати командний рядок для взаємодії з базою даних.

Які мови програмування підтримують SQLite?

SQLite має біндинги для багатьох мов програмування, включно з C, C++, Python, Java, JavaScript і багатьох інших.

Що таке ACID у контексті SQLite?

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) - це набір властивостей, які гарантують надійність транзакцій у базі даних. SQLite повністю відповідає ACID, навіть у разі збоїв системи або падіння живлення.

🤓 Бажаєте поглибити свої знання про програмування баз даних на SQLite? 💾 Поділіться коментарем нижче, і ми із задоволенням допоможемо! 💬

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів