📈 Нові ціни в FoxmindEd з 1 грудня 2023 року. Встигни вийти на тестовий період до 30.11.2023 та почати навчання за поточною ціною!
Дізнатися більше
21.11.2023
8 хвилин читання

Огляд основних підходів до розробки ПЗ

Існують різні підходи до розроблення програмного забезпечення, кожен з яких має свої принципи, переваги та обмеження. У цій статті ми розглянемо чотири основні методології: Agile, Waterfall, Feature Driven Development (FDD) і Lean, порівнявши їхні принципи та характеристики:

 • Agile – гнучка філософія розробки, яка враховує мінливість вимог і підтримує готовність команди до швидких змін на всіх етапах розробки.
 • Waterfall – методологія з послідовним виконанням завдань, де кожна фаза залежить від завершення попередньої. Підходить для проєктів із чітко визначеними вимогами.
 • Feature Driven Development (FDD) – фокусується на розробці конкретних функціональностей замість усього продукту. Це дає змогу команді фокусуватися на деталях і керувати проєктом точніше.
 • Lean – методологія, де мінімізуються втрати в процесі розроблення, та видаляються всі етапи, що не додають цінності продукту, що робить розроблення більш ефективним та оптимізованим.

Це основні підходи до розроблення програмного забезпечення, і кожен із них має свої унікальні принципи та особливості, і правильний вибір методу залежить від конкретних вимог проєкту та особливостей команди розробників. У наступних розділах статті ми розглянемо кожну з цих методологій детальніше, щоб з’ясувати, як вони працюють і в яких випадках вони можуть бути найефективнішими.

Agile software development methodology

Основні принципи Agile це:

 • Індивідуальність і взаємодія: основна увага приділяється взаємодії людей у команді, а не процесам та інструментам. Agile підкреслює комунікацію віч-на-віч і колективне володіння проєктом.
 • ПЗ, що працює: це вважається головним показником прогресу. Програмне забезпечення має бути готове до використання після кожної ітерації, що дає змогу замовнику бачити конкретні результати.
 • Співпраця із замовником: він також активно залучений до процесу розробки. Його думка враховується на всіх етапах, і зміни можуть бути внесені в будь-який момент.
 • Реагування на зміни: це готовність до змін у вимогах, навіть на пізніх етапах розробки. Гнучкість і швидка реакція на зворотний зв’язок дають змогу адаптуватися до нових умов.

Порівняно з класичними підходами до розробки ПЗ, такими як Waterfall (де всі етапи мають чітку послідовність: спершу аналіз, потім проєктування, розробка, тестування та впровадження. Тобто будь-які зміни у вимогах можуть бути складними та дорогими), Agile пропонує більш гнучкий та інтерактивний підхід.

 • Гнучкість та адаптивність: швидке реагування на зміни вимог і ринкових умов.
 • Краще розуміння замовника: оскільки замовник активно залучений до процесу розроблення, команда краще розуміє його потреби та очікування, що сприяє створенню продукту, який відповідає його очікуванням.
 • Рабоче ПЗ після кожної ітерації: замовник отримує робочі функції продукту після кожної ітерації, що сприяє швидкому впровадженню та зворотному зв’язку.
 • Покращена комунікація та співпраця: відкрита комунікація всередині команди та із замовником сприяє ефективнішій роботі.
 • Складність масштабування: це стосується великих і складних проєктів, які потребують великої команди та додаткового управління.
 • Вимоги до участі замовника: це може бути проблематично в деяких випадках, особливо якщо замовник не готовий приділяти достатньо часу проєкту.
 • Недостатня документація: подібне може відбуватися через фокус на робочому програмному забезпеченні. У результаті – проблеми при подальшому обслуговуванні та підтримці продукту.

Як бачимо, Agile підходить для проєктів, де вимоги можуть змінюватися, і активна взаємодія із замовником критично важлива.

Waterfall methodology

Цей підхід передбачає сувору послідовність етапів, які включають:

 • Визначення вимог (Requirements): тут відбувається збір і документування вимог замовника до програмного продукту.
Phase of the Waterfall 
methodology’s life cycle
 • Проектування (Design): архітектура та дизайн системи розробляються на основі визначених вимог. Цей етап включає створення докладних планів, структур даних і алгоритмів.
 • Розробка (Implementation): код програми записується та компілюється в цій фазі на основі попереднього проектування. Цей етап фокусується на реалізації всіх визначених вимог.
 • Тестування (Testing): програмне забезпечення піддається тестуванню, включно з модульним тестуванням, інтеграційним та системним, щоб переконатися, що все працює правильно.
 • Впровадження (Deployment): після успішного тестування ПЗ впроваджують і запускають на реальному обладнанні або середовищі.
 • Супровід (Maintenance): у цій фазі відбувається підтримка та оновлення програми в разі потреби.

Потрібно сказати, що Waterfall – це скоріше традиційна модель розробки ПЗ. Цей метод розробки був одним із перших, який було формалізовано та використано у великих проєктах.

 • Структурований процес: це чітка та структурована методологія, що зрозуміла та проста для використання.
 • Документація: кожний етап супроводжується документацією, що забезпечує хороше розуміння вимог і рішень проєкту.
 • Ппередбачуваність: завдяки послідовності етапів Waterfall надає передбачуваність у плануванні та виконанні проєкту.
 • Нестійкість до змін: тут не передбачено зміни вимог після початку проєкту, що робить метод неефективним у разі, якщо вимоги часто змінюються.
 • Тривалі терміни розробки: через послідовність етапів може займати багато часу, перш ніж замовник отримає робочий продукт.
 • Труднощі в тестуванні: оскільки це відбувається наприкінці процесу, то може призвести до виявлення серйозних проблем на пізніх етапах, що збільшує витрати на їх виправлення.
 • Вільне володіння комп’ютером
 • Базові знання англійської мови
 • Бажання вчитися і розвиватися
 • Основи обраної мови програмування
 • Навички самостійного розроблення
 • Готовність розвиватися далі самостійно або на наших курсах менторингу.

👆👆👆

У сучасних умовах швидко мінливих ринкових вимог Waterfall стає менш популярним через свою нездатність швидко адаптуватися до змін. Однак він, як і раніше, може бути ефективним у деяких сценаріях, особливо в проєктах із чітко визначеними та стабільними вимогами.

Feature Driven Development (FDD)

Основні принципи FDD включають:

 • Поділ на функціональності (Feature List): проєкт розбивається на набір конкретних функціональних можливостей, кожна з яких є окремим проєктом усередині загального контексту.
 • Індивідуальні фічі (Individual Features): кожну функціональність розглядають як окремий проєкт із визначеним часом виконання та ресурсами. Це дає змогу команді зосереджуватися на конкретних завданнях і досягати кращих результатів.
 • Контроль якості (Quality Control): FDD акцентує увагу на високій якості кожної функціональності. Кожна фіча ретельно тестується і перевіряється на відповідність вимогам.
 • Колективне володіння (Collective Ownership): команда розробників бере активну участь у розробці кожної функціональності, що сприяє колективному володінню проєктом.
 • Функціональність: FDD забезпечує чітке фокусування на конкретних функціональностях, що робить розробку більш керованою і сприяє створенню високоякісних продуктів.
 • Гнучкість і реакція на зміни: ітеративний характер FDD дає змогу швидко адаптуватися до мінливих вимог і умов ринку.
 • Складність масштабування: особливо для великих проєктів з великими командами.
 • Потребує чіткого визначення функціональностей для успішної реалізації методології.
 • Залежність від команди: недостатньо досвідчена або не згуртована команда може зіткнутися з труднощами в реалізації методології.

Зрештою, FDD є підходом, що підходить для проєктів, які потребують ясного визначення функціональностей і готових до активної участі команди в розробці.

📢 Підпишись на наш Ютуб-канал! 💡Корисні відео для програмістів вже чекають на тебе!

🔍 Обери свій курс програмування! 🚀 Шлях до кар’єри програміста починається тут!

Lean software development methodology

Lean Software Development – це методологія, натхненна концепціями Lean Manufacturing, яка з’явилася в Японії в 1950-60-х роках. Вона була розроблена для оптимізації виробничих процесів та управління ресурсами.

Цей підхід прагне підвищити ефективність, усуваючи втрати в процесі розробки програмного забезпечення. Це досягається оптимізацією робочих процесів, зменшенням часу очікування між завданнями та покращенням якості продукту. Метод також приділяє увагу мінімізації надлишкових рухів і передавання інформації, що сприяє ефективнішій роботі команди.

 • Висока ефективність і продуктивність: це пояснюється усуненням втрат і оптимізацією процесів.
 • Висока якість продукту: завдяки прагненню усувати помилки з самого початку, продукти створюються більш високої якості, що задовольняє потреби клієнтів.
 • Гнучкість та адаптивність: Lean дає змогу швидко реагувати на зміни у вимогах і ринкових умовах завдяки своїй гнучкості та фокусу на постійному потоці роботи.
 • Постійне поліпшення: заохочуються безперервні вдосконалення процесів для підвищення ефективності та якості роботи.
 • Колективна відповідальність: кожен учасник команди несе відповідальність за загальний успіх проєкту, стимулюючи тісну співпрацю та командну роботу.
 • Оптимізація потоку роботи: націленість на оптимізацію робочого процесу, усунення затримок і спрощення процедур, що підвищує продуктивність і скорочує час виконання.

Як бачимо, акцент на усуненні втрат і оптимізації процесів цієї методики робить її цінним методом у швидко мінливому світі розробки ПЗ.

Висновок

Ми розглянули основні види розробки програмного забезпечення. Agile підходить для гнучких проєктів із частими змінами вимог, Waterfall підходить для проєктів із жорсткими вимогами та стабільними умовами. FDD фокусується на конкретних функціональних можливостях, тоді як Lean прагне до поліпшення ефективності та мінімізації втрат.

І вибір методології залежить від конкретних вимог проєкту, доступних ресурсів і переваг команди розробників.

FAQ
Що таке методології розроблення програмного забезпечення?

Методології розробки — це набір принципів і практик, які регулюють процес створення програмного продукту, починаючи від ідеї та закінчуючи випуском продукту і його підтримкою.

Які найбільш популярні методології розробки ви знаєте?

Деякі з найбільш популярних включають Agile, Scrum, Waterfall (Водоспад), Kanban, Lean і Extreme Programming.

Що таке Agile-розробка?

Agile (гнучка розробка) - це ітераційний підхід, який акцентує увагу на співпраці, постачанні робочого продукту і можливості швидко реагувати на зміни.

У чому різниця між Waterfall і Agile?

Водоспад являє собою послідовний процес, де кожен етап залежить від завершення попереднього. Agile ж передбачає ітераційний процес, де розробка йде паралельними потоками.

Що таке Scrum?

Scrum - це рамка для Agile-розробки, яка акцентує увагу на ролях (Product Owner, Scrum Master, команда), подіях (спринти, наради) та артефактах (backlog, інкремент).

Що таке Kanban у розробці ПЗ?

Kanban - це метод управління робочим процесом, який фокусується на візуалізації завдань і потоці роботи, щоб оптимізувати продуктивність.

💬 Маєте запитання про підходи до розробки програмного забезпечення? Залиште коментар, і давайте обговоримо, як обрати ідеальний підхід для проєкту! 👇

Сергей Немчинский
CEO FOXMINDED
Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів