28.09.2023
9 хвилин читання

Поняття Agile тестування в розробці ПЗ

Що це таке 

Agile тестування – це підхід до контролю якості програмного забезпечення (ПЗ), заснований на принципах гнучкості та колаборації. На відміну від традиційних методів розроблення, Agile має на увазі ітеративне та інкрементне створення ПЗ, де зміни і доповнення вносяться на кожному етапі процесу. Тестування в рамках Agile виконується паралельно з розробкою, що дає змогу швидше й ефективніше виявляти та виправляти помилки.

Принципи 

Основні принципи Agile тестування включають:

 1. Співпраця та комунікація
 • Усі в команді працюють разом і обмінюються ідеями.
 • Тестувальники та розробники тісно взаємодіють, щоб досягти спільних цілей.
 • Комунікація відбувається впродовж усього процесу розроблення, щоб уникнути непорозумінь і своєчасно реагувати на зміни.
 1. Гнучкість і адаптивність
 • Agile дає змогу швидко реагувати на зміни вимог.
 • Плани і пріоритети можуть змінюватися в процесі розроблення, і команда має бути готова до адаптації.
 • Це передбачає гнучкий підхід до планування і виконання тестів.
 1. Безперервний зворотний зв’язок
 • Взаємодія та зворотний зв’язок між членами команди вважаються невід’ємною частиною Agile тестування.
 • Швидке й ефективне передання інформації про помилки та проблеми дає змогу команді оперативно реагувати та покращувати продукт.
 • Зворотний зв’язок також сприяє поліпшенню процесу тестування та вдосконаленню методик.
 1. Ітеративність та інкрементальність
 • Робота над проєктом розбивається на невеликі ітерації або спринти.
 • Кожна ітерація має конкретні цілі та пріоритети для тестування.
 • Команда прагне до поступового поліпшення продукту та якості ПЗ шляхом послідовного додавання нових функцій і усунення помилок.

🌟 Готові стати профі в Quality Assurance? Приєднуйтесь до курсу QA Automation! 🚀


📅 7 днів тестового періоду.

👩‍🏫 Персональний менторинг.

❄️ Безкоштовне заморожування за потреби.


🎯 Необхідні навички:

🧪 Досвід мануального тестування.

☕ Знання синтаксису Java та ООП.

📖 Знання англ. мови на рівні читання технічної документації.


💻 Обирайте Online Менторинг або Online Менторинг +.

👆👆👆

 1. Автоматизація тестування
 • Автоматичні тести дають змогу швидко виконувати повторювані перевірки та забезпечують ширше охоплення тестування.
 • Це допомагає прискорити процес і забезпечує більш надійну перевірку функціональності продукту.
 1. Залученість замовника
 • Agile передбачає активну участь замовника в процесі розробки і тестування.
 • Замовник надає зворотний зв’язок, уточнює вимоги та допомагає визначити пріоритети тестування.
 • Тісна співпраця із замовником сприяє досягненню більш високої якості продукту.

Ці принципи Agile тестування допомагають команді працювати більш ефективно, досягати високої якості ПЗ і адаптуватися до змін у вимогах та умовах проєкту. Вони створюють основу для гнучкого та результативного процесу розробки та тестування.

Переваги та недоліки 

Розглянемо докладніше переваги та недоліки Agile тестування:

Переваги Недоліки 
Гнучкість та адаптивність. Можна швидко реагувати на зміни вимог і вносити відповідні зміни в тестування.Потрібна активна участь замовника. Якщо замовник не готовий зробити свій внесок і приділити час на взаємодію з командою, це може негативно вплинути на проєкт.
Скорочення часу між ітераціями. Дає змогу швидко випускати інкременти продукту й отримувати зворотний зв’язок від користувачів.Деякі методи та інструменти Agile можуть бути складними для освоєння. Потрібне навчання та адаптація команди до нових методик і процесів.
Покращена взаємодія та комунікація в команді. Стимулює активну співпрацю між тестувальниками, розробниками та іншими учасниками команди.Не підходить для всіх типів проєктів. Якщо вимоги жорсткі й обмеження суворі, Agile може бути менш ефективним.
Раннє виявлення проблем і помилок. Agile тестування проводять протягом усього процесу розробки, що дає змогу виявляти проблеми на ранніх етапах і оперативно їх виправляти.Не завжди передбачуваність. Зміни у вимогах і пріоритетах можуть вплинути на планування і результати тестування.
Постійне поліпшення та зворотний зв’язок. Agile стимулює команду до постійного розвитку, аналізу помилок і зворотного зв’язку від користувачів.Необхідність автоматизації. Agile тестування часто вимагає автоматизації тестів для підтримки швидкого темпу розробки. Це може потребувати додаткових ресурсів і часу.

Усі зазначені моменти слід враховувати під час прийняття рішення про застосування Agile тестування в конкретному проєкті. Команда має оцінити свої потреби, особливості проєкту та готовність до співпраці, щоб ухвалити усвідомлене рішення про застосування методології тестування Agile.

Роль тестувальника 

У світі Agile тестування, тестувальники відіграють важливу роль, яка відрізняється від традиційних методів розробки. Замість того щоб бути відокремленими від решти команди, вони є невід’ємною частиною всього процесу розробки ПЗ. Ось кілька ключових аспектів ролі тестувальника в Agile:

 1. Співпраця та командна робота
 • Тестувальники активно співпрацюють із розробниками, аналітиками та іншими учасниками команди.
 • Вони беруть участь у плануванні, обговоренні вимог і визначенні функціональності продукту.
 • Разом із командою вони працюють над досягненням спільних цілей проєкту.
 1. Раннє залучення до процесу
 • Тестувальники приєднуються до проєкту від самого початку і беруть участь в ітераціях або спринтах.
 • Вони допомагають визначити критерії приймання та функціональні вимоги продукту.
 • Раннє залучення дає змогу виявити потенційні проблеми і дефекти на ранніх етапах розробки.
Тестировщики qa
 1. Планування та виконання тестів
 • Тестувальники беруть активну участь у плануванні тестування на кожній ітерації.
 • Вони допомагають визначити тестові сценарії та обирають відповідні тестові методи й інструменти.
 • Під час ітерації вони виконують тести, аналізують результати і документують знайдені дефекти.
 1. Звертальний зв’язок і безперервне поліпшення
 • Тестувальники активно взаємодіють із розробниками та замовниками, надаючи зворотний зв’язок про якість продукту.
 • Вони допомагають поліпшити процеси розробки та тестування, ґрунтуючись на досвіді та аналізі помилок.
 • Безперервне поліпшення якості є одним із ключових завдань тестувальників в Agile.
 1. Автоматизація та технічні навички
 • Тестувальники розробляють і підтримують автоматизовані тести для забезпечення швидкої та ефективної перевірки.
 • Вони також володіють технічними навичками, що дають змогу взаємодіяти з інструментами автоматизації та аналізувати результати тестування.

Роль тестувальника в Agile – це більш активна і залучена участь у процесі розробки, з акцентом на співробітництво, командну роботу і безперервне поліпшення. Тестувальники відіграють важливу роль у забезпеченні якості продукту і допомагають команді досягти загальних цілей проєкту.

Як перейти на Agile тестування

Перехід на Agile тестування може бути покроковим процесом. Пропонуємо кілька рекомендацій:

 1. Навчання та усвідомлення
 • Проведіть навчання та усвідомте основи Agile методології та принципи.
 • Розуміння основ Agile допоможе вам адаптувати свої процеси тестування.
 1. Формування Agile команди
 • Сформуйте багатофункціональну Agile команду, що включає тестувальників, розробників та інших учасників.
 • Забезпечте сильну взаємодію та комунікацію всередині команди.
 1. Визначення методології Agile
 • Виберіть методологію Agile, яка найкращим чином відповідає вашим потребам (наприклад, Scrum, Kanban, XP тощо).
 • Визначте основні принципи та практики, які ви хочете впровадити в процес тестування.
 1. Планування та пріоритизація
 • Розробіть план тестування для кожної ітерації або спринту.
 • Пріоритизуйте функціональність і визначте найбільш критичні аспекти для тестування.
 1. Залучення замовника
 • Встановіть регулярну взаємодію із замовником, щоб уточнити вимоги й отримати зворотний зв’язок.
 • Залучення замовника допоможе визначити пріоритети тестування і знизити можливість нерозуміння.
 1. Автоматизація тестування
 • Розгляньте можливості автоматизованої перевірки для прискорення процесу та підвищення ефективності.
 • Використовуйте відповідні інструменти для автоматизації тестів і безперервної інтеграції.

📢 Підпишись на наш Ютуб-канал! 💡Корисні відео для програмістів вже чекають на тебе!

🔍 Обери свій курс програмування! 🚀 Шлях до кар’єри програміста починається тут!

 1. Короткі цикли та регулярні звіти
 • Розділіть процес тестування на короткі цикли, щоб швидко отримувати зворотний зв’язок і реагувати на зміни.
 • Регулярно надавайте звіти про прогрес тестування і знайдені дефекти.
 1. Безперервне поліпшення
 • Аналізуйте процеси та результати тестування, щоб безперервно покращувати якість і ефективність.
 • Впроваджуйте рекомендації та коригуйте підходи на основі отриманого досвіду.
 1. Гибкість і адаптація
 • Будьте гнучкими та готовими до змін. Адаптуйте свої процеси та практики відповідно до вимог проєкту.
 1. Обмін досвідом та навчання
 • Обмінюйтеся досвідом і знаннями з іншими командами та професіоналами Agile.
 • Продовжуйте навчатися і розвиватися в галузі Agile тестування.

Дотримуючись цих кроків і рекомендацій, ви зможете більш успішно перейти на Agile тестування і отримати його переваги у вашому проєкті.

Організація процесу 

Організація процесу тестування в Agile проєктах заснована на принципах безперервної інтеграції та частого випуску нових версій ПЗ. Ось деякі важливі аспекти організації тестування в Agile:

 • 📅 Планування. Плануйте тестування на кожній ітерації, враховуючи основні функціональні та нефункціональні вимоги. Розділіть тести на маленькі ітерації, щоб їх можна було виконати протягом короткого часу.
 • 🤖 Автоматизація. Використовуйте автоматизацію тестування для підвищення ефективності та швидкості процесу. Це дасть змогу швидко виконувати тести, що повторюються, і забезпечить ширше охоплення перевірки.
 • 🔄 Безперервний зворотний зв’язок. Встановіть механізми для зворотного зв’язку між розробниками та тестувальниками. Це дасть змогу швидко передавати інформацію про помилки та обговорювати можливі рішення.

Висновок

Agile тестування являє собою гнучкий і колаборативний підхід до контролю якості ПЗ. Він дає змогу швидко реагувати на зміни вимог, забезпечує високу прозорість і активну участь замовника. Впровадження Agile тестування вимагає навчання команди, налаштування відповідної інфраструктури та організації процесу. У майбутньому, з урахуванням динамічності сучасної розробки, Agile тестування стане дедалі більш затребуваним і є перспективним напрямком для контролю якості ПЗ.

FAQ
Що таке Agile тестування?

Це підхід до тестування, який адаптований для роботи в гнучких методологіях розробки, таких як Scrum або Kanban.

Які особливості у Agile тестування?

Тестування інтегровано в процес розроблення, проводиться часто й ітеративно, з акцентом на співпраці між розробниками та тестувальниками.

Як тестувальники взаємодіють із розробниками в Agile-командах?

Вони працюють у тісній співпраці, часто беруть участь у щоденних стендапах, плануванні та рев'ю. Вони можуть допомагати у створенні юніт-тестів і брати участь у парному програмуванні.

Які інструменти часто використовуються в тестуванні Agile?

JIRA, Selenium, Jenkins, TestRail, і багато інших, залежно від потреб проєкту.

Як забезпечується якість у швидко мінливому проекті Agile?

Шляхом частого і регулярного тестування, автоматизації тестів, регресійного тестування і тісної взаємодії команди.

Що таке TDD та як це пов'язано з Agile тестуванням?

TDD (Test-Driven Development) - це метод розробки, за якого спочатку пишуться тести, а потім код. Цей підхід добре поєднується з Agile, оскільки обидва методи акцентують увагу на якості та швидкому отриманні зворотного зв'язку.

🚀 Цікавитесь Agile тестуванням? Чи не залишаються у вас питання? Вкажіть їх прямо зараз у коментарях нижче! 🤔💬

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів