21.05.2024
10 хвилин читання

Що таке OKR?

OKR це методика постановки та моніторингу цілей, розроблена для досягнення результатів. Вона використовується як на рівні всієї компанії, так і на рівні окремих команд і співробітників.

Простими словами: OKR (Objectives and Key Results) – це система, що допомагає ставити якісні цілі, які надихають (Objectives), і відстежувати їхнє досягнення за допомогою конкретних вимірних показників (Key Results).

Методологія OKR була розроблена Енді Гроувом у 1970-х роках в Intel. У той час компанія зіткнулася з необхідністю управління зростанням і ринком, що швидко змінюється. Гроув і його команда розробили OKR як засіб, який допоміг би компанії орієнтуватися на результати та вимірювати свій прогрес.

У наступні роки методологія OKR здобула визнання завдяки своєму успішному впровадженню в Google, де вона стала основою для управління проектами та розвитку бізнесу. Відтоді безліч компаній, особливо в IT-сфері, активно використовують OKR для управління своїми стратегічними напрямками та досягнення результатів.

У сьогоднішньому матеріалі від компанії FoxmindED розглядаємо, як саме працює система OKR, чим відрізняється від KPI та які основні переваги її використання в IT-сфері.

Наші курси рівня Start не вимагають особливої підготовки. Приступити можна з базовими навичками користування ПК і вмінням читати тексти англійською мовою.
Дерзайте!
Вибрати курс

Як працює?

Система OKR заснована на простих, але ефективних принципах управління:

 • Простота і чіткість: цілі компанії мають бути зрозумілими і доступними для всіх учасників. Ключові результати мають бути сформульовані просто і конкретно, щоб кожен розумів, що від нього очікують.
 • Амбітність: цілі мають бути амбітними, але досяжними. Вони мають надихати і мотивувати співробітників на досягнення високих результатів, але при цьому бути реалістичними, щоб не призвести до надмірного стресу або розчарування.
 • Вимірюваність: ключові результати мають бути вимірними та кількісними. Вони допомагають визначити прогрес у досягненні цілей і надають чітке розуміння того, наскільки близька компанія до своїх цілей.

У чому ж відмінність між цілями (Objectives) і ключовими результатами (Key Results)?

 • Цілі (Objectives): визначають, що потрібно досягти. Повинні бути чітко сформульовані та надихати співробітників на дії.
 • Ключові результати (Key Results): визначають, як ми вимірюватимемо прогрес у досягненні цілей (конкретні метрики або досягнення, які дають змогу оцінити успіх). Повинні бути вимірними, досяжними і прив’язаними до конкретного часового періоду.
система okr

Застосування в компанії

Впровадження в компанії системи OKR – це поетапний процес, який вимагає ретельної підготовки та залучення всіх співробітників. Що для цього потрібно зробити?

 1. Визначте загальні цілі компанії: сформулюйте 3-5 надихаючих цілей, що відображають стратегію компанії.
 2. Розбийте цілі на каскад рівнів для команд і співробітників: розділіть їх на підцілі, переконайтеся в їхньому взаємозв’язку.
 3. Сформулюйте SMART-ключові результати: Specific (конкретні), Measurable (вимірні), Achievable (досяжні), Relevant (релевантні), Time-bound (обмежені за часом). Визначте 3-5 вимірних показників для кожної мети.
 4. Встановіть регулярні перевірки та коригування: визначте періодичність оцінювання прогресу і проводьте аналіз на регулярних зустрічах.
 5. Забезпечте прозорість і доступність OKR: діліться цілями і результатами зі співробітниками, використовуючи різні інструменти комунікації.

Для натхнення згадаємо приклади успішного використання OKR:

 • Google: система okr у компанії Google зіграла ключову роль у зростанні компанії і в перетворенні її зі стартапу на одного зі світових лідерів IT-індустрії.
 • Intel: завдяки OKR компанія змогла зберегти лідерські позиції на ринку мікропроцесорів в умовах жорсткої конкуренції.
 • Amazon: компанія застосовує OKR для управління своїми різноманітними бізнес-підрозділами та проектами. Ця компанія відома своїм фокусуванням на досягненні результатів, що добре поєднується з принципами OKR.

OKR VS KPI

Отже, okr і kpi – у чому різниця? Порівняємо ці дві методології за основними критеріями і подивимося, у чому вони доповнюють або замінюють одна одну в сучасному управлінні проєктами.

 • Доповнення: OKR і KPI можуть доповнювати один одного, забезпечуючи комплексний підхід до оцінки успіху проєктів. Використання обох методологій дає змогу компаніям оцінити як результативність своїх стратегічних цілей, так і ефективність виконання операційних завдань.
 • Заміна: у деяких випадках OKR можуть замінити KPI в управлінні проєктами, особливо в компаніях, де акцент зроблено на інноваціях, адаптивності та гнучкості (особливо це важливо в такому мінливому середовищі, як IT-індустрія).

Постановка цілей

Система постановки цілей okrвимагає ясного розуміння стратегічних напрямків розвитку компанії та вміння формулювати цілі. Розглянемо інструкцію з постановки цілей і ключових результатів на прикладі розробки ПЗ:

Приклад: Розробити і випустити нову версію мобільного застосунку до кінця кварталу.

Приклад:

 • Завершити розробку всіх функцій додатка до [дата].
 • Провести [кількість] тестових випробувань додатка.
 • Отримати [відсоток] позитивних відгуків від користувачів у бета-тестуванні.

Це забезпечує фокусування зусиль і синхронізовану роботу всіх членів команди над досягненням спільних цілей.

Приклад:

Мета команди: Збільшити кількість активних користувачів додатка на 20% за рік.

Індивідуальні OKR:

 • Розробник: Розробити 3 нові функції застосунку, які збільшать залученість користувачів на 15%.
 • Тестувальник: Провести тестування застосунку і виявити всі критичні помилки до релізу.
 • Менеджер проєкту: Забезпечити своєчасну розробку і випуск застосунку відповідно до бюджету і плану.

Важливо бути гнучкими й адаптуватися до мінливих умов.

Важливо розуміти, що OKR – це не статичний план, а динамічний процес.

Поширені помилки та як їх уникати

Впровадження та використання OKR може бути складним процесом, і на шляху до успіху можна зіткнутися з низкою помилок:

 • Цілі мають бути такими, що надихають, мотивують і є достатньо амбітними, щоб змусити людей вийти із зони комфорту.
 • Розмиті або легкодосяжні цілі не мотивуватимуть співробітників і не призведуть до суттєвих результатів.

Рішення:

 • Формулюйте цілі, використовуючи дієслова в майбутньому часі.
 • Зробіть цілі вимірними, але складними.
 • Узгодьте цілі з довгостроковою стратегією компанії.
 • Цілі та ключові результати на різних рівнях (індивідуальні, командні, корпоративні) мають бути узгоджені між собою.
 • Неузгодженість цілей призводить до роз’єднаності та неефективності роботи.

Рішення:

 • Залучайте співробітників усіх рівнів до процесу постановки цілей OKR.
 • Пояснюйте, як індивідуальні цілі роблять внесок у досягнення командних і корпоративних цілей.
 • Використовуйте каскадну структуру OKR, де цілі на кожному рівні розбиваються на більш дрібні підцілі.
 • Ключові результати мають бути SMART.
 • Неправильно сформульовані ключові результати не дадуть змоги відстежувати прогрес і досягати цілей.

Рішення:

 • Використовуйте кількісні показники для вимірювання прогресу.
 • Переконайтеся, що ключові результати дійсно відображають досягнення мети.
 • Встановіть реалістичні терміни для їх досягнення.
 • Усі співробітники мають бути обізнані про цілі OKR компанії, команди і свої власні.
 • Відсутність комунікації та залученості призводить до того, що люди не розуміють, навіщо вони працюють над цими цілями, і не відчувають себе причетними до їх досягнення.

Рішення:

 • Регулярно проводьте зустрічі для обговорення OKR.
 • Використовуйте різні канали комунікації для інформування співробітників про прогрес.
 • Заохочуйте зворотний зв’язок і пропозиції від співробітників.
Підпишіться на наш Ютуб-канал! Корисні відео для програмістів чекають на вас! YouTube
Оберіть свій курс програмування! Шлях до кар’єри програміста починається тут! Подивитись

Навчання та розвиток команди

Як навчання і розвиток можуть допомогти в роботі з OKR?

 • Розуміння співробітниками методології: принципів роботи OKR, переваг їх використання і способів постановки ефективних цілей.
 • Розвиток навичок: постановка SMART-цілей, визначення ключових результатів, відстеження прогресу і коригування планів.
 • Підвищення залученості: так співробітники більш залучені в процес і мотивовані на досягнення цілей.
 • Поліпшення результатів: навчання і розвиток призводять до підвищення ефективності роботи з OKR, що зі свого боку призводить до кращих результатів для компанії.

Рекомендації щодо створення культури постійного навчання та покращення через систему OKR:

 • Зробіть навчання OKR пріоритетом: керівництво компанії має демонструвати прихильність навчанню OKR і виділяти необхідні ресурси.
 • Інтегруйте навчання в процес OKR: це має бути невід’ємною частиною процесу постановки та досягнення цілей.
 • Запропонуйте різні формати навчання: використовуйте різні формати навчання, як-от онлайн-курси, воркшопи, коучинг і менторство.
 • Заохочуйте самонавчання: створіть культуру самонавчання, де співробітники заохочуються до вивчення нових навичок і розширення своїх знань.
 • Використовуйте OKR для відстеження прогресу в навчанні.
 • Зробіть навчання OKR доступним: переконайтеся, що всі співробітники мають доступ до необхідних ресурсів і можливостей для навчання.

Висновок

У висновку варто зазначити, що система OKR сприяє інноваціям і поліпшенню роботи команд розробників в IT-компаніях.

Цей підхід дає змогу компаніям ефективно реагувати на зміни в ринковому середовищі та досягати високих результатів. І все завдяки своїй гнучкості та орієнтації на стратегічні цілі.

FAQ
Що таке OKR?

OKR (Objectives and Key Results) - це метод управління цілями та ключовими результатами, що використовується для визначення та відстеження цілей компанії або команди.

Які елементи включає в себе OKR?

OKR складається з двох компонентів: Objectives (цілі) - конкретні, короткострокові цілі, і Key Results (ключові результати) - вимірні результати, які допомагають досягти цих цілей.

Як часто слід оновлювати OKR?

OKR зазвичай встановлюються на квартальній основі, але можуть також бути оновлені щомісяця або щорічно, залежно від потреб організації.

У чому різниця між OKR і KPI?

KPI (Key Performance Indicators) - це показники продуктивності, які вимірюють поточну ефективність. OKR же фокусуються на досягненні нових цілей і результатів.

Які компанії використовують OKR?

OKR широко використовується в технологічних компаніях, таких як Google, LinkedIn і Twitter, а також в інших індустріях для підвищення прозорості та фокусування на важливих цілях.

Як почати використовувати OKR у компанії?

Для початку використання OKR потрібно визначити основні цілі компанії, узгодити їх із командами, установити ключові результати для кожної мети та регулярно відстежувати їх виконання.

У вас залишилися запитання про те, як працює okr? Запитуйте в коментарях нижче!

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів