13.09.2023
10 хвилин читання

Поняття областей видимості в JS

Коли ми говоримо про програмування на JavaScript, однією з ключових концепцій, з якою ми маємо бути обізнані, є область видимості js. Вона визначає доступність і видимість змінних і функцій у певній частині коду, тому її правильне розуміння важливе для написання чистого й ефективного коду.

Типи областей видимості в JS

Що таке область видимості js? Це частина коду, де змінні та функції можуть бути видимими та доступними для використання. Вона визначає, чи імена змінних і функцій є дійсними та можуть бути використані. У кожній області видимості певні змінні та функції можуть бути видимими, а інші можуть бути недоступними або мати інші значення.

У JavaScript існує кілька типів областей видимості:

  1. Глобальна область видимості. Вона охоплює всю програму. Змінні та функції, оголошені в глобальній області видимості, можуть бути доступні в будь-якому місці програми.
  1. Функціональна область видимості. Кожна функція в JavaScript має власну область видимості. Змінні, оголошені всередині функції, видно тільки всередині цієї функції і вони не можуть бути доступні ззовні.
  1. Блокова область видимості. Запроваджено в ECMAScript 6 за допомогою ключових слів let і const. Блокова область видимості обмежує видимість змінних тільки всередині блоку коду, який зазвичай визначається фігурними дужками {}. Змінні, оголошені всередині блоку, видно тільки всередині цього блоку і недоступні за його межами.

Область видимості в JavaScript важлива для правильної організації та структурування коду. Вона допомагає уникнути конфліктів імен, забезпечує безпеку даних і сприяє модульності та перевикористанню коду. Розуміння областей видимості допомагає програмістам писати чистий, ефективний і надійний код.

Розглянемо їх детальніше…

Типы областей видимости в JS

Глобальна область видимості

У глобальній області видимості змінні та функції мають широкий доступ і можуть використовуватися в усьому коді, де вони були визначені. Це означає, що вони доступні в різних функціях, блоках коду або в будь-якій іншій частині програми, де вони потрібні. Ось приклад, щоб краще зрозуміти, як це працює…

Уявіть, що у нас є глобальна змінна під назвою “count”. Ви оголошуєте її на самому початку вашого коду, поза будь-якими функціями або блоками. Це означає, що “count” стає доступною для всіх частин коду.

var count = 0;

function increaseCount() {

  count++; // Збільшуємо значення count на 1

}

function displayCount() {

  console.log(count); // Виводимо значення count в консоль

}

increaseCount();

displayCount(); // Виведе 1

У цьому прикладі ми оголошуємо глобальну змінну “count” і встановлюємо її значення рівним 0. У нас також є дві функції: “increaseCount” і “displayCount”. Функція “increaseCount” збільшує значення “count” на 1, а функція “displayCount” виводить значення “count” у консоль.

Після виклику функції “increaseCount” значення “count” стає рівним 1. Потім ми викликаємо функцію “displayCount”, яка виводить значення “count” у консоль. І оскільки “count” є глобальною змінною, вона доступна і в “increaseCount”, і в “displayCount”, і ми отримуємо очікуваний результат – число 1.

Глобальна область видимості корисна, коли нам потрібно передавати дані між різними частинами коду. Вона створює змінні та функції, доступні з будь-якого місця в програмі. Однак, ми повинні бути обережними при їх використанні, щоб уникнути конфліктів і небажаних проблем. Краще мінімізувати використання глобальних змінних і віддати перевагу замість них локальним, коли це можливо.

Функціональна область видимості

Область видимості функції js, також відома як функціональна область видимості в JavaScript, дає змогу кожній функції мати власну область, де вона може створювати та використовувати свої змінні. По суті, це як окрема кімната, де функція може зберігати свої речі, не змішуючись з іншими функціями або глобальним кодом.

🚀 Ти хочеш навчитися програмуванню на практиці та стати справжнім професіоналом? Наш курс Front End створений для тебе! Ось чому:

🤝 100% практики, 0% нудних лекцій. У нас тільки практика, тільки хардкор! Ми знаємо, що програмування – це навичка, яку можна освоїти тільки через практику.

👩‍💻 Наші ментори – не вчорашні студенти, а справжні розробники з досвідом роботи від 2 років.

💰Гнучка Система Оплати. Ти контролюєш швидкість проходження курсу і, отже, свої витрати. У середньому, наші студенти завершують цей курс за 4-5 місяців.

🏁 У тебе ще немає навіть базового поняття верстки, а бажання вчитися є? Тоді тобі на наш стартовий курс JavaScript Start!

💻 Розпочни свій шлях в IT-сфері просто зараз з нашим курсом Front End! 🌐

👆👆👆

Давайте розглянемо приклад, щоб це краще зрозуміти.

У нас є функція з ім’ям “multiplyNumbers”, яка множить два числа і виводить результат у консоль.

function multiplyNumbers(a, b) {

  var result = a * b;

  console.log(result);

}

multiplyNumbers(2, 3); // Виведе 6

У цьому прикладі ми оголошуємо функцію “multiplyNumbers”, яка приймає два параметри: “a” і “b”. Усередині функції ми створюємо локальну змінну “result”, яка зберігає результат множення “a” на “b”. Потім ми виводимо значення “result” у консоль.

Особливість функціональної області видимості полягає в тому, що змінні, оголошені всередині функції, видно тільки всередині цієї функції. Вони не змішуються зі змінними з інших функцій або глобального коду. Це означає, що якщо ми спробуємо звернутися до змінної “result” за межами функції “multiplyNumbers”, ми отримаємо помилку.

function multiplyNumbers(a, b) {

  var result = a * b;

  console.log(result);

}

multiplyNumbers(2, 3); // Виведе 6

console.log(result); // Помилка: result не визначена

Тут ми намагаємося вивести значення змінної “result” за межами функції “multiplyNumbers”. Однак, така змінна не існує в глобальній області видимості, і ми отримуємо помилку.

Функціональна область видимості корисна для ізоляції даних і функціональності всередині функцій. Кожна функція має свою власну область, де вона може зберігати свої змінні без втручання ззовні. Це допомагає створювати більш чистий і організований код, де кожна функція може працювати зі своїми власними даними, не впливаючи на інші частини програми.

Також функції можуть бути вкладеними, тобто визначені всередині інших функцій. Кожна вкладена функція має свою область видимості, де вона може створювати свої змінні та використовувати змінні із зовнішньої функції.

function outerFunction() {

  var outerVariable = 'Hello';

  function innerFunction() {

    var innerVariable = 'World';

    console.log(outerVariable + ' ' + innerVariable);

  }

  innerFunction(); // Виведе 'Hello World'

}

outerFunction();

У цьому прикладі ми маємо зовнішню функцію “outerFunction”, яка визначає змінну “outerVariable”. Усередині “outerFunction” ми також визначаємо вкладену функцію “innerFunction”, яка має свою змінну “innerVariable”. Ми можемо отримати доступ до “outerVariable” з “innerFunction” завдяки ієрархії областей видимості, де кожна функція має доступ до змінних своєї зовнішньої функції.

У підсумку, функціональна область видимості дає нам змогу створювати локальні змінні та функції, які видно тільки всередині певних функцій. Це допомагає в організації коду, ізоляції даних і запобіганні конфліктам імен змінних.

Блокова область видимості

Блокова область видимості в JavaScript обмежує видимість змінних тільки всередині певного блоку коду, укладеного у фігурні дужки {}. Розглянемо це більш детально з прикладом.

У нас є блок коду, який визначено за допомогою фігурних дужок {}. Усередині цього блоку ми оголошуємо змінну “x” і присвоюємо їй значення 10. Потім ми виводимо значення “x” у консоль.

{

  var x = 10;

  console.log(x);

}

console.log(x); // Помилка: x не визначено

У цьому прикладі змінна “x” визначена всередині блоку коду, обмеженого фігурними дужками {}. Це означає, що “x” видно тільки всередині цього блоку і недоступна за його межами. При спробі звернутися до “x” за межами блоку коду ми отримаємо помилку.

Блокова область видимості особливо корисна, коли нам потрібно створювати тимчасові змінні або ізолювати ділянки коду, щоб не виникало конфліктів імен з іншими змінними в програмі.

var x = 5;

{

  let x = 10;

  console.log(x); // Виведе 10

}

console.log(x); // Виведе 5

У цьому прикладі в нас є глобальна змінна “x”, якій присвоєно значення 5. Усередині блоку коду ми оголошуємо локальну змінну “x” за допомогою ключового слова let і присвоюємо їй значення 10. Під час виведення значення “x” усередині блоку коду ми отримаємо 10, оскільки ми звертаємося до локальної змінної “x” у межах блоку. Потім, коли ми виводимо значення “x” за межами блоку коду, ми отримуємо глобальну змінну “x”, яка дорівнює 5.

Введення блокової області видимості за допомогою let і const в ECMAScript 6 дає нам більше контролю над видимістю змінних всередині блоків коду. Це сприяє створенню чистого і безпечного коду, де змінні обмежені своїми блоками і не можуть випадково змінюватися або вплинути на інші частини програми.

📢 Підпишись на наш Ютуб-канал! 💡Корисні відео для програмістів вже чекають на тебе!

🔍 Обери свій курс програмування! 🚀 Шлях до кар’єри програміста починається тут!

Вплив області видимості на код

Воно полягає в тому, як змінні та функції стають доступними або недоступними в різних частинах програми. Область видимості впливає на роботу і структуру вашого коду. Давайте розглянемо це докладніше.

Коли ви оголошуєте змінну або функцію в певній області видимості, вона стає доступною тільки в цій області та її підобластях. Наприклад, якщо ви оголошуєте змінну всередині функції, її буде видно тільки всередині цієї функції, і інші частини коду не зможуть отримати до неї доступ.

Область видимості впливає на структуру вашого коду, оскільки вона визначає, де змінні та функції можуть бути використані. Це допомагає керувати та ізолювати дані всередині певних контекстів, що сприяє чистоті та організації коду. Області видимості дають змогу створювати незалежні та самодостатні частини коду, які можуть виконувати свої завдання без необхідності втручання або впливу на інші частини програми.

Розглянемо приклад:

function calculateSum() {

  var x = 5; // Локальна змінна всередині функції

  function add(y) {

    return x + y; // Використовується локальна змінна x

  }

  var result = add(3); // Викликаємо функцію add з аргументом 3

  console.log(result); // Виведе 8

}

calculateSum();

console.log(x); // Помилка: x не визначено

У цьому прикладі в нас є функція “calculateSum”, усередині якої визначено змінну “x”. Цю змінну видно тільки всередині функції “calculateSum”. Потім у нас є вкладена функція “add”, яка має доступ до змінної “x” із зовнішньої функції. Ми викликаємо функцію “add” з аргументом 3 і отримуємо результат 8. Однак, якщо ми спробуємо звернутися до змінної “x” за межами функції “calculateSum”, ми отримаємо помилку, тому що змінна “x” не визначена в глобальній області видимості.

Область видимості впливає на структуру вашого коду, оскільки вона дозволяє вам створювати модульні та чітко визначені блоки функціональності. Правильне використання областей видимості допомагає уникнути конфліктів імен і забезпечує безпеку даних у вашій програмі.

Висновок

Для ефективного програмування на JavaScript дуже важливо розуміти області видимості, а знання їхніх типів і вплив на код дає змогу створювати кращий і більш підтримуваний код. Використання правильної області видимості для змінних і функцій допомагає уникнути помилок і конфліктів, роблячи ваш код надійнішим і зрозумілішим для інших розробників.

FAQ
Що таке область видимості JavaScript?

Область видимості - це контекст у коді, в якому змінні, функції та об'єкти залишаються доступними. У JS існує глобальна та локальна області видимості.

Яка різниця між var, let та const по відношенню до області видимості?

var оголошує змінну з функціональною областю видимості. let і const мають блокову сферу видимості, що означає, що вони доступні тільки всередині блоку, в якому були оголошені.

Чи може бути змінна, оголошена всередині функції, доступна за межами цієї функції?

Ні, змінна, оголошена всередині функції, має локальну область видимості і не доступна за межами цієї функції.

Що таке замикання у контексті області видимості?

Замикання - це функція, яка має доступ до змінних із зовнішньої (батьківської) функції, навіть після того як зовнішня функція завершила свою роботу.

Як область видимості впливає на поведінку this?

У глобальній області видимості this посилається на глобальний об'єкт (зазвичай window у браузерах). Усередині функції - значення this залежить від того, як функцію було викликано.

Що буде, якщо спробувати використовувати змінну до оголошення?

Якщо змінна була оголошена за допомогою var, вона буде "піднята" і поверне undefined. Якщо з let або const - код викине помилку.

🔍 Втомилися плутатися в областях видимості JavaScript? 😫 Не соромтеся ставити запитання або ділитесь коментарями нижче! 💬🧐

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів