29.01.2024
9 хвилин читання

Що являє собою рядок у Java

Сьогодні ми розглянемо, що таке java string, а також яку роль тут відіграє рядок (якщо ви ще на початковому рівні, радимо звернути увагу на курси Java Start і Java Spring на платформі FoxmindED).

У Java, рядок являє собою колекцію символів у подвійних лапках, наприклад, “Hello, world!”. Він є одним з основних типів даних і використовується для зберігання та обробки текстової інформації. Еволюція від роботи з рядками в мові C зробила їх об’єктами, що забезпечує зручність і безпеку обробки тексту. Рядки в Java відіграють ключову роль у додатках, від опрацювання користувацького введення до роботи з базами даних, забезпечуючи обмін і подання інформації. Незмінність рядків у Java робить їх використання передбачуваним і безпечним, особливо в контексті створення надійних і масштабованих додатків.

Створення та ініціалізація рядків

Рядки в Java створюються за допомогою одного з таких способів:

 1. Використання літералів (спосіб є найпростішим і використовується найчастіше – рядок створюється із зазначеним значенням):
 1. Використання конструкторів (створення рядка дає змогу задати початковий індекс і довжину рядка. Однак при роботі з літералами такий спосіб зазвичай надлишковий):
 1. Перетворення з інших типів даних (тут приклад з використанням методу valueOf()):

Рядки в Java можуть бути ініціалізовані так:

 1. При присвоєнні значення:
 1. При оголошенні змінної (значення рядка буде присвоєно змінній при її оголошенні):
 1. При використанні оператора new (рядок створюється із зазначеним значенням, а потім присвоєно змінній):

Розглянемо приклади ініціалізації рядків:

 • Створення рядка з використанням конкатенації літералів
 • Створення рядка з масиву символів
Пройди курс Java Start від Сергія Немчинського, щоб швидко вивчити те, що абсолютно необхідно програмістам-початківцям!
Деталі курсу

Основні операції 

Рядки в Java забезпечують безліч методів для зручної роботи з текстовою інформацією. Серед найважливіших операцій можна виділити:

 • Отримання довжини рядка (для цього використовується метод length(): 
 • Отримання індексу символу (рядки в Java індексуються з 0, що означає, що перший символ має індекс 0, другий – 1 і так далі. Для доступу до символів рядка використовується метод charAt(index):

Розглянемо методи для роботи з рядками:

 • Метод substring(startIndex, endIndex) використовується для вилучення підрядка з рядка. Тут startIndex – це індекс початку підрядка, а endIndex – індекс символу, наступного за кінцем підрядка.
 • Метод concat(String str) використовується для об’єднання двох рядків. Він повертає новий рядок, що являє собою конкатенацію вихідного рядка і того,   який передано як аргумент.
 • Інші методи
 • toUpperCase() і toLowerCase(): переведення рядка у верхній або нижній регістр.
 • trim(): видалення пробілів на початку та наприкінці рядка.
 • replace(oldChar, newChar) і replaceAll(regex, replacement): заміна символів або підрядка.
 • startsWith(prefix) і endsWith(suffix): перевірка початку і кінця рядка.

Незмінність рядків

Ключовою концепцією під час роботи з рядками в Java є їхня незмінність. Це означає, що після створення рядка його вміст не можна змінити. Коли рядок створюється, він отримує властивість бути постійним, і будь-яка зміна його вмісту створює новий рядок. Ця властивість застосовується до всіх методів, які здавалося б могли б змінити вміст рядка, таких як конкатенація, заміна символів та інші.

Цей принцип незмінності є фундаментальним для класу String і впливає на безліч аспектів роботи з текстовими даними.

У наведеному прикладі original залишається незмінним, і результат конкатенації зберігається в новому рядку modified. Це робиться для забезпечення безпеки та передбачуваності роботи з рядками.

Наведемо приклади та наслідки незмінності рядків:

 • Оскільки рядки незмінні, вони можуть безпечно використовуватися в багатопотокових середовищах. Не потрібно турбуватися про те, що інший потік змінить вміст рядка в непередбачений момент.
 • Оскільки рядки незмінні, вони можуть бути закешовані. Це означає, що різні змінні можуть посилатися на один і той самий рядок, що покращує ефективність використання пам’яті.
 • Багато операцій можуть спільно використовувати наявні рядки. Це знижує кількість створюваних об’єктів, що, своєю чергою, знижує навантаження на збирача сміття.
String in Java

Порівняння рядків

Порівняння рядків у Java – це важливий аспект роботи з текстовими даними, і мова надає кілька методів для цього. Три основні методи порівняння рядків – equals(), equalsIgnoreCase() і compareTo().

 1. Метод equals() використовується для перевірки еквівалентності двох рядків. Він порівнює вміст рядків, враховуючи кожен символ і регістр.
 1. Метод equalsIgnoreCase() виконує порівняння рядків, ігноруючи регістр символів. Таким чином, рядки “Hello” і “hello” вважатимуться еквівалентними.
 1. Метод compareTo() використовується для порівняння рядків лексикографічно (за алфавітом). Він повертає від’ємне число, якщо рядок, що викликає, менший за той, що передано в аргументі; позитивне число, якщо більший; і нуль, якщо рядки рівні.

Наведемо приклади правильного і неправильного порівняння рядків…

 • Правильне:
 • Неправильне:

Правильне порівняння враховує регістр, а неправильне може призвести до невірних результатів. Тому важливо вибирати відповідний метод порівняння залежно від вимог вашої програми.

Конкатенація 

Конкатенація рядків у Java означає об’єднання двох або більше рядків для створення нового. Це часто використовується при формуванні виводу, створенні повідомлень або комбінуванні текстових даних. У Java існує кілька способів виконання конкатенації, включно з використанням оператора + і методу concat().

 1. Оператор +: з’єднує два рядки, створюючи новий з їхніми значеннями.

Цей код створить новий рядок зі значенням “Hello, world!”.

 1. Метод concat(): поєднує два рядки, повертаючи новий рядок.

Новий рядок зі значенням “Hello, world!”

Робота з підрядками

У Java для роботи з підрядками використовуються такі методи:

 • substring(): повертає підрядок рядка, що починається із зазначеного індексу і закінчується індексом, який менший або дорівнює зазначеному.
 • split(): повертає масив підрядків, розділених зазначеним роздільником.
 • replace(): замінює всі входження зазначеного символу або підрядка в рядку на інший символ або підрядок.

Приклади вилучення та заміни підрядків у рядку

 • Витяг підрядка
 • Заміна підрядка
Підпишіться на наш Ютуб-канал! Корисні відео для програмістів чекають на вас! YouTube
Оберіть свій курс програмування! Шлях до кар’єри програміста починається тут! Подивитись

Рядки та масиви

Перетворення рядка в масив символів можна виконати з використанням методу toCharArray() класу String. Цей метод повертає новий масив символів, що представляє вміст рядка.

Також перетворення масиву символів у рядок може бути виконано з використанням конструктора класу String, що приймає масив символів як аргумент.

Наведемо приклад практичного використання

Підрахунок голосних букв у рядку:

У цьому прикладі рядок “Programming is fun” перетворюється на масив символів, і потім за допомогою методу isVowel() підраховується кількість голосних букв у рядку.

StringBuilder й StringBuffer

У Java існують два класи для роботи з рядками: StringBuilder і StringBuffer. Обидва вони надають методи для роботи з рядками, але між ними є деякі важливі відмінності.

StringBuilder ефективніший в однопотокових сценаріях, оскільки не забезпечує синхронізацію, тоді як StringBuffer забезпечує безпеку в багатопотокових умовах завдяки синхронізації. Якщо потрібна зміна рядка, додавання або видалення символів, а також перетворення в інший формат, рекомендується використовувати перший. У разі необхідності роботи зі змінюваним рядком у багатопотоковому середовищі, краще скористатися другим.

Висновок

У цій статті ми розглянули основи роботи з рядками в Java. Розуміння цих концепцій є ключовим для розробників, оскільки рядки відіграють важливу роль в обробці текстових даних. Рекомендується додатково вивчити документацію Java і провести практичні вправи для поглибленого розуміння роботи з рядками.

FAQ
Що таке рядок (String) у Java?

У Java рядок (String) - це об'єкт, який представляє послідовність символів. Рядки в Java незмінні, що означає, що їхні значення не можуть бути змінені після створення.

Як можна порівнювати рядки в Java?

Для порівняння рядків у Java використовуються методи equals() та equalsIgnoreCase(). Метод equals() порівнює рядки на точну відповідність, тоді як equalsIgnoreCase() ігнорує регістр букв.

Що таке StringBuilder у Java і як він пов'язаний із рядками?

StringBuilder в Java - це клас, який використовується для створення змінюваних рядків. Він надає більш ефективний спосіб конкатенації рядків порівняно з оператором + для незмінних рядків String.

Чи можна змінити рядок після його створення в Java?

Ні, рядки в Java незмінні. Однак можна створити новий рядок на основі наявного.

Як у Java перетворити інші типи даних у рядок?

У Java для перетворення інших типів даних у рядок можна використовувати метод String.valueOf(). Також багато інших типів даних мають свої методи для перетворення в рядок, наприклад, Integer.toString().

Що таке строковий пул у Java?

Строковий пул у Java - це спеціальне сховище в пам'яті JVM, де зберігаються всі літеральні рядки. Це допомагає економити пам'ять, оскільки однакові літеральні рядки не дублюються.

Ти вже навчився використовувати рядки в Java? Якщо є питання, запитуй у коментарях нижче!

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів