FoxmindEd Birthday 🥳: -20% на усі курси менторингу та навчання на проєкті до 22.07.2024!
Дізнатися більше
10.07.2024
12 хвилин читання

Основи роботи з файлами C#

Робота з файлами c sharp – це один із фундаментальних аспектів програмування, адже дані зберігаються та обробляються саме у файлах. У мові програмування C# уміння читати та записувати файли відіграє ключову роль у розробці, оскільки дає змогу програмістові взаємодіяти із зовнішніми джерелами даних, зберігати результати роботи програми для подальшого використання, а також обмінюватися інформацією між додатками.

Читання файлів дозволяє програмі отримувати доступ до зовнішніх ресурсів, таких як текстові файли, зображення, бази даних та інші типи файлів. Це важливо для обробки інформації, налаштування програми, імпорту та експорту даних. Запис у файл c#, зі свого боку, дає змогу зберігати результати обчислень, налаштування програми, логи роботи програми та багато іншого.

Крім цього, вміння працювати з файлами в С# дає можливість створювати більш потужні та гнучкі програми. Взаємодія із зовнішніми джерелами даних дає змогу розробнику створювати програми, здатні адаптуватися до мінливого середовища, обробляти великі обсяги інформації, забезпечувати збереження даних і багато іншого. У цій статті від онлайн школи Foxminded ви зможете більш детально дізнатися про читання і запис у файл c#.

Якщо ти мрієш про кар’єру розробника C#, але раніше не мав досвіду програмування, то наш курс C# Start ідеально підходить для тебе. Ми зробимо твою стартову сходинку максимально простою та зрозумілою.
Деталі курсу

Основні типи файлів: текстові та бінарні

Текстові та бінарні файли – два основні типи файлів, з якими стикається програміст під час роботи з даними. Кожен із цих типів файлів має свої особливості та застосування, і правильний вибір між ними залежить від цілей і вимог конкретного завдання.

Текстові файли зберігають дані в читабельному для людини форматі, зазвичай у вигляді послідовності символів. Вони зручні для зберігання та обробки інформації, яка не потребує специфічного форматування і може бути легко прочитана та змінена в текстовому редакторі. Текстові файли часто використовуються для зберігання налаштувань додатків, логів роботи програми, вихідного коду та інших текстових даних.

Бінарні файли, на відміну від текстових, зберігають дані у вигляді послідовності байтів, які можуть представляти будь-які типи даних, включно з числами, зображеннями, аудіо- та відеофайлами, структурами даних та інше. Бінарні файли використовуються для ефективного зберігання та обробки великих обсягів даних. Вони дають змогу зберігати інформацію в компактнішому вигляді та забезпечують швидший доступ до даних порівняно з текстовими файлами.

Вибір між текстовими та бінарними файлами залежить від конкретного завдання. Якщо дані являють собою простий текстовий формат і людині потрібно легко читати або змінювати ці дані, то краще використовувати текстові файли. У разі, коли дані мають складну структуру або потребують ефективного зберігання та обробки, бінарні файли будуть більш відповідним вибором.

Текстові та бінарні файли є основними типами файлів, кожен з яких має свої переваги та застосування, тому правильний вибір типу файлу допоможе оптимізувати роботу додатка та забезпечити ефективне зберігання й обробку даних.

c sharp файлы

Основні класи та методи для роботи з файлами в C#

Робота з файлами в C# є важливою частиною розробки додатків, і для зручної роботи з файловою системою .NET надає різні класи та методи. Розглянемо основні класи та методи для роботи з файлами в C#:

Клас File у просторі імен System.IO надає статичні методи для роботи з файлами, такі як створення, видалення, переміщення, копіювання і c# зчитування з файлу. За допомогою методів цього класу можна керувати текстовими і бінарними файлами, перевіряти існування файлу, отримувати метадані файлу і багато іншого.

 • File.Exists(string path) – перевіряє існування файлу за вказаним шляхом.
 • File.ReadAllLines(string path) – читає всі рядки з текстового файлу.
 • File.WriteAllBytes(string path, byte[] bytes) – записує масив байт у бінарний файл.
 • Клас FileStream:

Клас FileStream дає змогу здійснювати потокову роботу з файлом, що корисно під час читання і запису бінарних даних. За допомогою FileStream можна використовувати чотири основні операції: читання, запис, зміщення і закриття файлу.

 • FileStream.Read(byte[] array, int offset, int count) – читає байти з файлу і записує їх у масив.
 • FileStream.Write(byte[] array, int offset, int count) – записує байти з масиву у файл.
 • Класи BinaryReader і BinaryWriter:

Класи BinaryReader і BinaryWriter забезпечують зручну роботу з бінарними даними під час читання і запису файлів. BinaryReader дає змогу читати примітивні типи даних із потоку, а BinaryWriter – записувати їх.

 • BinaryReader.ReadInt32() – читає 4-байтове знакове ціле число зі потоку і повертає його.
 • BinaryReader.ReadString() – читає рядок із потоку.
 • BinaryWriter.Write(int value) – записує 4-байтове знакове ціле число в потік.
 • BinaryWriter.Write(string value) – записує рядок у потік.

Ці класи та методи надають розробникам потужні інструменти для роботи з файлами в C#. Використання правильних класів і методів допоможе ефективно керувати даними на файловій системі та забезпечити надійне збереження й обробку файлів у додатках на платформі .NET.

Читання текстових файлів у C#

C sharp робота з файлами є важливим завданням під час розроблення додатків, даючи змогу програмістам ефективно керувати даними на диску. Однією з найпоширеніших операцій є читання текстових файлів. Розглянемо, як можна здійснити читання текстового файлу в C# з використанням різних методів, таких як StreamReader.

Для початку необхідно підключити простір імен System.IO для роботи з файловою системою. Потім можна використовувати клас StreamReader, який надає зручний спосіб рядкового читання текстових файлів.

Приклад коду для того, щоб зробити c# читання файлу порядково, за допомогою StreamReader:

У наведеному прикладі коду спочатку перевіряється існування файлу, а потім створюється об’єкт StreamReader, який відкриває вказаний файл для читання. У циклі while здійснюється рядкове читання файлу доти, доки не досягнуто кінця файлу.

Крім StreamReader, можна використовувати й інші методи для читання текстових файлів, такі як File.ReadAllLines, що зчитує всі рядки файлу в масив рядків.

Робота з файлами C# надає безліч можливостей для зручного й ефективного керування даними. Під час роботи з текстовими файлами важливо враховувати особливості та вимоги вашого застосунку, щоб вибрати найбільш підходящий метод читання файлів.

Запис у текстові файли в C#

Для успішного здійснення запису даних у текстові файли в C# у нас є кілька підходів, але один із найпоширеніших – використання класу StreamWriter, який надає зручні методи для запису текстової інформації у файл.

Давайте розглянемо простий приклад використання StreamWriter для запису даних у текстовий файл:

У наведеному коді ми створюємо об’єкт StreamWriter із зазначенням шляху до файлу, у який хочемо записати дані. Потім ми використовуємо метод WriteLine для запису кожного рядка у файл. Наприкінці роботи з об’єктом StreamWriter необхідно звільнити ресурси за допомогою конструкції using.

Також можна використовувати метод AppendAllText класу File для додавання даних у кінець текстового файлу, не перезаписуючи його вміст. Приклад коду:

Цей код додає новий рядок у кінець наявного файлу без видалення попереднього вмісту.

Під час запису даних у файл важливо враховувати безпеку та обробку помилок, щоб гарантувати коректне виконання операцій запису. Рекомендується також вказувати повний шлях до файлу для уникнення проблем під час доступу до файлу.

Читання бінарних файлів у C#

Для читання бінарних файлів у C# ми використовуємо клас BinaryReader. Цей клас надає зручні методи для читання даних із файлу в бінарному форматі. Розглянемо приклад читання даних із файлу порядково:

У цьому прикладі ми відкриваємо бінарний файл для читання з використанням BinaryReader і послідовно зчитуємо рядки з файлу, роблячи виведення у файл c# на консоль.

Запис у бінарні файли в C#

Для запису даних у бінарні файли в C# ми можемо використовувати клас BinaryWriter. Цей клас дає змогу записувати дані в бінарному форматі. Розглянемо приклад запису даних у файл:

У цьому прикладі ми створюємо бінарний файл для запису з використанням BinaryWriter і записуємо в нього кілька даних – ціле число і рядок.

Під час роботи з бінарними файлами важливо враховувати формат даних, який ми зчитуємо або записуємо, щоб гарантувати коректну взаємодію з файлами. Також слід звернути увагу на збереження та відновлення позиції у файлі для правильного читання даних.

Обробка помилок

Під час роботи з файлами важливо враховувати можливі помилки та винятки, які можуть виникнути в процесі читання і запису. Нижче наведено типові ситуації, з якими може зіткнутися розробник, і поради щодо їх обробки для підвищення надійності коду.

Відсутність файлу або недоступність файлу: Під час спроби відкрити файл на читання або запис може виникнути виняток, якщо файл не існує або до нього немає доступу. Для опрацювання цієї помилки слід використовувати конструкцію try-catch і передбачити коректне опрацювання випадку відсутності файлу.

Неправильний формат файлу: У процесі читання файлу може виникнути помилка через неправильний формат даних. Важливо передбачити перевірку формату даних перед їх обробкою, щоб уникнути можливих помилок.

Закриття файлових потоків: Необхідно правильно керувати закриттям файлових потоків після завершення роботи з файлом. Для цього рекомендується використовувати конструкцію using для автоматичного закриття потоків після виходу з блоку коду.

Підпишіться на наш Ютуб-канал! Корисні відео для програмістів чекають на вас! YouTube
Оберіть свій курс програмування! Шлях до кар’єри програміста починається тут! Подивитись

Практичні приклади та завдання

Для закріплення знань з роботи з файлами можна запропонувати такі практичні приклади та завдання:

 • Копіювання файлів: Написати програму, яка дозволяє скопіювати вміст одного файлу в інший. При цьому необхідно обробити можливі винятки, як-от відсутність зазначеного файлу.
 • Конвертація форматів файлів: Розробити утиліту для конвертації файлів з одного формату в інший (наприклад, з текстового в бінарний і навпаки). Передбачити коректне опрацювання помилок під час читання та запису файлів.
 • Пошук і заміна даних у файлі: Написати програму, що здійснює пошук певних даних у файлі та їх заміну на інші. Важливо обробити можливі винятки, пов’язані з роботою з файлами.

Розв’язання цих завдань дасть змогу практично застосувати знання з опрацювання помилок під час роботи з файлами та покращити навички програмування в галузі опрацювання файлових даних.

Висновок

Важливість уміння ефективно працювати з файлами в програмуванні не може бути недооцінена. Знання тонкощів читання, запису, обробки та керування файлами відкриває широкі можливості для розробників. У цій статті ми розглянули ключові моменти роботи з файлами, включно з опрацюванням помилок, коректним закриттям файлових потоків і захистом даних від втрати або спотворення.

Розуміння основних принципів роботи з файлами дає змогу створювати більш надійні та функціональні програми, здатні ефективно обробляти дані зовнішніх джерел. Треба визнати, що впевнене володіння навичками роботи з файлами є невід’ємною частиною компетентності програміста в сучасному світі інформаційних технологій.

Тому закликаємо всіх розробників продовжувати вивчення і практику роботи з файлами, удосконалювати свої навички та експертизу в цій галузі. Практика дасть змогу впевненіше застосовувати отримані знання та ефективно розв’язувати задачі, пов’язані з обробкою файлових даних. Розвиток навичок роботи з файлами відкриває двері до нових можливостей і дає змогу створювати більш якісне та надійне програмне забезпечення!

FAQ
Чому важливо вміти працювати з файлами в C#?

Робота з файлами дає змогу зберігати результати роботи програми, обмінюватися даними між додатками й обробляти зовнішні ресурси, як-от текстові файли, зображення та бази даних.

Які існують основні типи файлів?

Основні типи файлів - це текстові та бінарні. Текстові файли містять дані в читабельному для людини форматі, а бінарні файли зберігають дані у вигляді послідовності байтів.

Які класи використовуються для роботи з файлами в C#?

Для роботи з файлами в C# використовуються класи File, FileStream, BinaryReader і BinaryWriter. Ці класи надають методи для створення, читання, запису та керування файлами.

Як читати текстові файли в C#?

Для читання текстових файлів у C# можна використовувати клас StreamReader, який надає методи для рядкового читання текстового файлу.

Як записувати дані в текстові файли в C#?

Для запису даних у текстові файли в C# часто використовується клас StreamWriter, який надає зручні методи для запису текстової інформації у файл.

Як обробляти помилки під час роботи з файлами?

Для опрацювання помилок під час роботи з файлами необхідно використовувати конструкції try-catch для опрацювання винятків, як-от відсутність файлу або неправильний формат даних, і гарантувати коректне закриття файлових потоків за допомогою конструкції using.

🚀 Цікавитеся C# програмуванням? Ставте запитання або діліться своїми думками на цю тему! 💡

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів