16.10.2023
7 хвилин читання

Що таке асинхронність у Python і як її правильно застосовувати

Асинхронність у Python – це концепція програмування, яка дає змогу виконувати завдання незалежно одне від одного, без очікування завершення попередніх завдань. Замість того, щоб блокувати виконання програми в очікуванні, асинхронність дозволяє перемикатися між різними завданнями, не перериваючи виконання основного потоку.

У контексті програмування, що ґрунтується на асинхронності, зазвичай використовуються спеціальні конструкції та механізми, щоб домогтися ефективного опрацювання кількох завдань одночасно. Поговоримо про це докладніше.

Коли в програмуванні Python застосовується асинхронність

 • Міжмережеві операції. Під час виконання операцій введення-виведення, таких як запити до баз даних або мережеві запити, асинхронність дає змогу виконувати безліч таких операцій паралельно, мінімізуючи час очікування.
 • Паралельні обчислення. Асинхронність дає змогу виконувати різні обчислення одночасно, що особливо корисно під час опрацювання великих обсягів даних або виконання складних обчислень.
 • Користувацький інтерфейс. У програмуванні з графічним інтерфейсом асинхронність дає змогу виконувати тривалі операції (наприклад, завантаження даних із мережі) без блокування користувацького інтерфейсу.

💡 Python – Мова Можливостей: Python – це ключ до створення застосунків, що працюють скрізь, від веб-сайтів до штучного інтелекту.

📚 Курс Python Start від Foxminded: Незалежно від вашого досвіду, цей курс допоможе вам освоїти основи Python!

📜 Програма Курсу:

 • Урок 1: Введення та налаштування.
 • Урок 2: Робота з даними.
 • Урок 3: Функції та файли.
 • Урок 4: ООП і класи.
 • Урок 5: Просунуті інструменти.

🏆 Сертифікація: Отримайте офіційний сертифікат після закінчення курсу.

👆👆👆

Як асинхронність реалізується в Python

У Python асинхронність реалізується з використанням модуля `asyncio`, який надає засоби для створення асинхронних програм. Асинхронні функції позначаються ключовим словом `async`, а всередині таких функцій використовуються корутини та подієвий цикл для керування асинхронними операціями.

Приклад асинхронної функції в Python:

```python

import asyncio

async def fetch_data(url):

print("Початок завантаження даних")

await asyncio.sleep(3)  # Імітація затримки під час завантаження

print("Дані завантажені")

async def main():

tasks = [fetch_data("http://example.com") for _ in range(5)]

await asyncio.gather(*tasks)

if __name__ == "__main__":

asyncio.run(main())

```

У цьому прикладі функція `fetch_data` є асинхронною та імітує завантаження даних із затримкою. Функція `main` створює кілька завдань (корутин) і виконує їх асинхронно за допомогою подієвого циклу.

Асинхронність у Python – це потужний інструмент для поліпшення продуктивності програми під час роботи з мережевими операціями, обчисленнями та іншими асинхронними завданнями. Однак асинхронність може бути складною для розуміння та управління. Тому використовувати її треба у випадках, коли завдання дійсно можуть виконуватися паралельно і є явна вигода від її використання.

Асинхронне програмування в Python: принципи та концепції 

Асинхронне програмування в Python ґрунтується на ідеї ефективного керування кількома завданнями без блокування виконання основного потоку. Це особливо корисно для операцій введення-виведення, як-от мережеві запити та читання-запис файлів, під час яких основний потік може перемикатися на інші завдання.

Деякі ключові принципи та концепції асинхронного програмування в Python:

 1. Корутини (Coroutines) – це основний механізм асинхронного програмування в Python. Корутини являють собою асинхронні функції, які можуть призупиняти своє виконання, дозволяючи іншим корутинам запускатися в проміжках часу. Ключове слово `async` використовується для позначення корутин.
```python

async def my_coroutine():

# Асинхронні операції

await asyncio.sleep(1)

print("Корутіна завершилася")

```
 1. Подієвий цикл (Event Loop) – це основний механізм управління асинхронними завданнями. Він працює як цикл, який постійно перевіряє стан корутин і запускає їхнє виконання тоді, коли вони готові продовжити свою роботу.
```python

import asyncio

async def main():

# Створюємо подієвий цикл

loop = asyncio.get_event_loop()

# Запускаємо корутину у подійному циклі

loop.create_task(my_coroutine())

# Запускаємо цикл подій

loop.run_forever()

# Викликаємо функцію main

asyncio.run(main())

```
 1. Ключове слово `await` використовується в асинхронній функції для очікування виконання іншої асинхронної операції. Функція `asyncio.sleep()` використовується для імітації затримки у виконанні.
```python

import asyncio

async def my_coroutine():

print("Початок корутини")

await asyncio.sleep(1)

print("Корутіна завершилася")

asyncio.run(my_coroutine())

```
 1. Асинхронні функції та об’єкти. У Python існує безліч асинхронних функцій і об’єктів у стандартній бібліотеці та сторонніх модулях, які дають змогу виконувати асинхронні операції, як-от мережеві запити, бази даних, асинхронне введення-виведення та інші.

Інструменти та бібліотеки Python для асинхронного програмування

У Python існує кілька інструментів і бібліотек, які забезпечують підтримку асинхронного програмування.

`asyncio`

`asyncio` – це стандартна бібліотека Python, призначена для асинхронного програмування. Вона включає в себе подієвий цикл, який керує асинхронними завданнями і корутинами. `asyncio` надає API для роботи з сокетами, подіями, таймерами та іншими асинхронними операціями.

`aiohttp`

`aiohttp` – це бібліотека для виконання асинхронних мережевих запитів. Вона забезпечує асинхронні клієнти HTTP і WebSocket, дозволяючи легко виконувати мережеві операції в асинхронному режимі.

`aiomysql`, `aiopg`

Це бібліотеки для асинхронної взаємодії з базами даних MySQL і PostgreSQL відповідно. Вони дають змогу виконувати запити до баз даних асинхронно, що корисно під час роботи з великою кількістю запитів.

Инструменты Python для асинхронного программирования

`aiofiles`

`aiofiles` – це бібліотека, яка надає асинхронні операції для роботи з файлами. Вона дає змогу асинхронно читати, записувати та керувати файлами в асинхронному режимі.

`asyncpg`

`asyncpg` – це бібліотека для асинхронної взаємодії з базою даних PostgreSQL. Вона забезпечує високу продуктивність при виконанні асинхронних запитів до бази даних.

`trio`

`trio` – це альтернативна бібліотека для асинхронного програмування, яка надає більш простий та інтуїтивно зрозумілий API для асинхронних операцій.

`curio`

`curio` – ще одна альтернативна бібліотека для асинхронного програмування, що надає більш простий синтаксис і управління асинхронними операціями.

Кожна з цих бібліотек має свої особливості та застосування, і вибір певної бібліотеки залежить від вимог і характеру проєкту.

Переваги та недоліки асинхронності в Python

Переваги асинхронності в Python

 • Ефективність введення-виведення. Основна перевага асинхронного програмування полягає в ефективній обробці операцій вводу-виводу, таких як мережеві запити, бази даних і файлові операції. Замість того щоб чекати завершення кожної операції, асинхронні завдання можуть перемикатися між собою, що дає змогу максимально використовувати ресурси процесора та мережеві з’єднання.
 • Відчутливість. Асинхронне програмування дає змогу створювати чуйні додатки, які можуть продовжувати опрацьовувати запити та взаємодіяти з користувачем, навіть якщо виконуються тривалі операції. Це особливо корисно при розробці веб-серверів і клієнтських додатків з графічним інтерфейсом.
 • Паралелізм. Асинхронність забезпечує можливість виконувати кілька завдань паралельно, що дає змогу поліпшити продуктивність і час відгуку програми. Це особливо важливо в ситуаціях, коли завдання незалежні й можуть бути виконані паралельно.

Недоліки та проблеми асинхронного програмування в Python

 • Складність коду. Асинхронне програмування може бути складним для розуміння та налагодження, особливо для розробників-початківців. Механізми асинхронності, такі як корутини та подієвий цикл, можуть бути незвичними і вимагають певного рівня досвіду для ефективного використання.
 • Неоднозначність помилок. Помилки в асинхронних програмах можуть бути неоднозначними та складними для виявлення. Несинхронізований доступ до даних може призвести до перегонів (race conditions) та інших проблем, які не завжди легко виявити та виправити.
 • Складність налагодження. Налагодження асинхронного коду може бути складним завданням, особливо під час опрацювання неявних помилок подієвого циклу і перемикання контексту між корутинами.
 • Складність проектування. Правильне проектування асинхронних програм вимагає ретельного планування та управління завданнями. Не завжди зрозуміло, які завдання найкраще делегувати асинхронності, і які операції можуть бути виконані паралельно.
 • Обмежена підтримка. Деякі сторонні бібліотеки та модулі можуть не підтримувати асинхронне програмування, що може створювати складнощі під час інтеграції асинхронного коду до наявних проєктів.

📢 Підпишись на наш Ютуб-канал! 💡Корисні відео для програмістів вже чекають на тебе!

🔍 Обери свій курс програмування! 🚀 Шлях до кар’єри програміста починається тут!

Висновок

Асинхронне програмування в Python – це потужний підхід, який дає змогу ефективно обробляти асинхронні операції та створювати продуктивні програми. Застосування асинхронності особливо цінне для операцій введення-виведення та паралельних обчислень, що робить його незамінним у сучасному програмуванні.

Однак для успішного використання асинхронності, необхідно враховувати складність коду, можливі проблеми із синхронізацією даних і правильно проєктувати асинхронні додатки.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання або вам знадобиться додаткове пояснення щодо асинхронного програмування в Python або інших тем, не соромтеся поставити свої запитання в коментарях.

FAQ
Що таке асинхронне програмування?

Це стиль програмування, за якого операції, які можуть зайняти багато часу (наприклад, введення-виведення), виконуються паралельно основному потоку, не блокуючи його.

Як у Python реалізувати асинхронність?

У Python для асинхронного програмування використовуються ключові слова async і await, а також бібліотека asyncio.

У чому переваги асинхронного програмування?

Асинхронність дає змогу ефективно використовувати ресурси, особливо під час операцій введення-виведення, покращуючи продуктивність і чуйність програми.

Чи можу я використовувати асинхронність із фреймворками на зразок Django чи Flask?

Flask підтримує асинхронність починаючи з версії 2.0. Django також почав впроваджувати асинхронні можливості, але повна асинхронність ще не реалізована.

Що таке event loop у контексті асинхронного програмування?

Це центральна частина кожної асинхронної програми, яка визначає, які завдання слід виконати і коли.

Що таке coroutines у Python?

Coroutines - це спеціальні функції, які можуть призупиняти своє виконання і передавати управління назад у event loop, чекаючи виконання іншої операції.

🕰️ Цікавитесь асинхронністю в Python? 🤖 задайте питання або поділіться своєю думкою в коментарях нижче! 🚀

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів