19.05.2023
8 хвилин читання

Імперативне та декларативне програмування і чим вони відрізняються

Програмування – це процес створення комп’ютерних програм, які розв’язують різноманітні завдання. Одним із ключових аспектів програмування є підхід, який обирає програміст для розв’язання конкретного завдання. Існують два основні підходи: імперативне та декларативне програмування,  і обидва вони мають свої переваги та недоліки. Надалі ми розглянемо принципи, відмінності та приклади мов програмування, що використовуються в імперативному та декларативному підходах.

Імперативне програмування

Імперативне програмування – стиль програмування, у якому програма складається з інструкцій, що виконуються послідовно, щоб змінити стан програми. Програміст описує послідовність дій, необхідних для досягнення бажаного результату.

Однією з ключових особливостей імперативного програмування є явний опис того, як програма має працювати. Інструкції в імперативному програмуванні є прямими командами до виконання певної дії. Імперативне програмування може бути корисним для точного контролю за тим, що відбувається в програмі, але може ускладнювати налагодження коду та масштабування програми, особливо під час роботи з великими проектами.

Імперативне програмування може бути ефективним підходом для написання програм, які виконують певні завдання, особливо там, де важлива швидкість виконання. Однак, через свою складність і схильність до помилок, код на мовах програмування, заснованих на імперативному підході, може бути важким для розуміння і супроводу.

Прикладами імперативних мов програмування є: 

 • C/C++ – широко використовувана мова для системного програмування і розробки операційних систем;
 • Java – об’єктно-орієнтована мова програмування, яка використовується для створення додатків, веб-сервісів і мобільних додатків;
 • Python – високорівнева мова програмування, яку використовують для різних завдань, включно з науковими обчисленнями, розробкою веб-додатків і машинним навчанням;
 • PHP – мова програмування для розробки веб-додатків і динамічних сайтів;
 • JavaScript – широко використовувана мова програмування для створення інтерактивних веб-сторінок і веб-додатків;
 • Ruby – є багатопарадигмальною мовою програмування, яку можна використовувати для написання скриптів, консольних застосунків, веб-застосунків, автоматизації завдань і створення різних утиліт. Вона також широко використовується для розробки веб-фреймворків;

Декларативне програмування

Декларативне програмування – це стиль програмування, у якому програма описує, які завдання мають бути виконані, а не як саме їх виконати. Замість того щоб містити послідовність команд, декларативна програма визначає набір правил і обмежень, які мають бути задоволені.

Декларативне програмування відрізняється від імперативного програмування тим, що не вимагає явної вказівки порядку виконання завдань. Це означає, що програма може бути коротшою і читабельнішою, а код – більш виразним і гнучким.

Декларативне програмування зазвичай використовується для розв’язання задач, які не пов’язані зі зміною стану програми, а скоріше з обчисленням значень. Воно часто використовується в галузях, пов’язаних із базами даних, штучним інтелектом та аналізом даних.

Декларативне програмування також зазвичай простіше у налагодженні та тестуванні, ніж імперативне. Однак деякі завдання можуть бути важкими для розв’язання за допомогою декларативного підходу.

Прикладами декларативних мов програмування є декларативні мови програмування:

 • SQL (Structured Query Language) – використовується для роботи з базами даних;
 • Prolog – для розв’язання логічних задач;
 • Haskell – для функціонального програмування;
 • XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) – для перетворення XML-документів;
 • R – мова програмування для статистичного аналізу даних і багато інших;

Відмінності між імперативним і декларативним програмуванням

Імперативне та декларативне програмування мають безліч відмінностей, включно з підходом до написання коду, способом опису задачі, організацією коду та управлінням станом програми:

Імперативне програмуванняДекларативне програмування
Підхід до написання кодуОписує послідовність кроківОписує бажану поведінку
Спосіб опису завданняОписує алгоритми та контроль виконання програмиОписує логіку й обмеження завдання
Організація кодуОрганізовується у функції, змінює глобальний стан програмиОрганізовується у вигляді набору правил і обмежень
Керування станом програмиПрограміст керує станом програмиПрограміст не керує станом програми

У декларативному програмуванні програміст описує бажану поведінку програми, а не керує станом безпосередньо. Це може зменшити ймовірність помилок, пов’язаних зі станом програми, оскільки програміст не зобов’язаний стежити за зміною стану в різних частинах коду. Натомість декларативний підхід дає змогу програмісту визначити правила та обмеження для бажаної поведінки програми, і комп’ютер самостійно обчислить правильний результат, використовуючи ці правила.

Переваги та недоліки кожного підходу

Імперативний методДекларативний метод
ПеревагиДає змогу точніше контролювати стан програми- Легко розуміти для програмістів-початківців- Універсальний підхід- Ефективніший для деяких типів завдань, включно з маніпуляцією зі структурами данихДозволяє описувати, що потрібно отримати, а не як це зробити- Полегшує паралельне і розподілене програмування- Легший для оптимізації та аналізу програми- Не вимагає явного управління станом програми
НедолікиНе так легко масштабується на великих проєктах- Складніше налагоджувати через більшу схильність до помилокВимагає більш високого рівня абстракції і знань мови програмування- Менш ефективний для завдань, пов’язаних з маніпуляцією структурами даних і продуктивністю

Важливо пам’ятати, що кожен підхід має свої переваги та недоліки, і вибір має бути обґрунтований на основі конкретних потреб проєкту та рівня досвіду програміста. Крім того, існує безліч інструментів і технологій, які можуть допомогти в реалізації кожного з підходів і поліпшити їхню ефективність.

Як обрати підхід до програмування

Під час вибору підходу до програмування слід враховувати мету проєкту, його масштаб, вимоги до швидкості виконання, ясності коду та стійкості до помилок. Для розв’язання певних завдань краще підходять імперативні мови програмування, тоді як для інших – декларативні. Крім того, під час вибору мови програмування варто звертати увагу на її приналежність до певного стилю (імперативного чи декларативного) та наявність необхідних інструментів і бібліотек для реалізації завдань проєкту.

Ось деякі рекомендації щодо вибору підходу до програмування залежно від завдання і цілей проєкту:

 • Якщо завдання вимагає управління станом і виконання послідовності дій, то імперативний підхід може бути більш відповідним вибором;
 • Якщо потрібна висока продуктивність, то імперативний підхід може бути кращим, оскільки в ньому програміст може більш точно контролювати процеси;
 • Якщо потрібна висока надійність і стійкість до помилок, то декларативний підхід може бути кращим, оскільки він може бути більш передбачуваним і менш схильний до помилок.
 • Також враховуйте досвід команди розробників. Якщо команда має великий досвід у використанні певного підходу, то саме його використання прискорить розробку та підвищить якість коду.
 • Визначте вимоги до продуктивності та масштабованості проєкту. Якщо проєкт вимагає високої продуктивності та масштабованості, то імперативний підхід може бути кращим.
 • Враховуйте вимоги до безпеки та стійкості до помилок. Декларативні підходи можуть бути більш стійкими до помилок, оскільки вони надають менше можливостей для помилок.

Висновок

Загалом, підходи програмування мають свої переваги та недоліки, і вибір підходу залежить від конкретного завдання та цілей проєкту. Якщо пріоритетами є швидкість виконання, стійкість до помилок і масштабованість, то краще обирати імперативний підхід. Якщо ж пріоритетами є читабельність і зрозумілість коду, то декларативний підхід може бути більш підходящим. Однак, не варто повністю відмовлятися від одного підходу на користь іншого, а краще вибирати поєднання підходів залежно від конкретного завдання. Крім того, важливо враховувати приналежність мови програмування до імперативного або декларативного стилю під час вибору мови для конкретного проєкту.

FAQ
Які приклади мов програмування належать до декларативного стилю?

Деякі приклади декларативних мов програмування: SQL, HTML, CSS, Prolog, Haskell.

Як декларативне програмування відрізняється від імперативного?

У декларативному програмуванні розробник описує бажаний результат, а комп'ютер самостійно визначає послідовність дій, які потрібно виконати для його досягнення. В імперативному програмуванні розробник вказує конкретні кроки, які має виконати комп'ютер для досягнення результату.

Які мови програмування підтримують як імперативний, так і декларативний стиль програмування?

Деякі мови програмування, такі як JavaScript і Python, підтримують як імперативний, так і декларативний стиль програмування.

Які переваги декларативного програмування?

Декларативне програмування дає змогу більш високорівневий та абстрактний опис задачі, що може сприяти легкості читання, розуміння та підтримки коду. Воно також полегшує можливість оптимізації та автоматичного розпаралелювання, оскільки розробник описує бажаний результат, а не спосіб його досягнення.

Які переваги імперативного програмування?

Імперативне програмування зазвичай більш прямолінійне і зрозуміле для розробників, оскільки воно наказує явні кроки і порядок виконання завдань. Це може бути корисно у випадках, коли управління станом і мутація даних відіграють важливу роль у програмі.

Чи можна комбінувати імперативне та декларативне програмування?

Так, у більшості мов програмування можна комбінувати обидва підходи в одній програмі. Це дає змогу використовувати переваги кожного підходу відповідно до конкретних вимог завдання. Наприклад, можна використовувати декларативний підхід для опису структури даних і зв'язків, а імперативний підхід для управління станом і виконання конкретних операцій.

Залишилися запитання? Пиши в коментарях, і я обов'язково відповім!

Додати коментар

Ваш імейл не буде опубліковано. Обов'язкові поля відзначені *

Зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту у цьому браузері для майбутніх коментарів